Importguiden som gör dig till fraktproffs

Senast uppdaterad: 2019-09-05

Vi har samlat allt du behöver veta om import

Sendifys logotyp mot en ljusblå bakgrund

Letar du efter smidigare import?

Genom att registrera ett gratis konto hos Sendify kan du direkt jämföra olika importalternativ.

Registrera dig gratis och se ditt fraktpris

Digitaliseringen möjliggör ökad import

E-handeln, webshoppar, import och export har de senaste åren ökat enormt och detta till följd av digitaliseringen. Vi både köper och säljer saker över nätet mer frekvent. Internet skapar också en plattform för internationell handel och låter oss komma i kontakt med utländska marknader. Men att köpa varor från utlandet är inte alltid helt enkelt. Tullverket styr reglerna som råder kring import och export och de styr de avgifter, skatter och moms som gäller.

TA-system

Jämför, boka och spåra din frakt

Fraktavtal

Över 20 fraktavtal med 5 transportörer

Logistiksupport

Vi finns på chat och telefon för dig

Kostnadsfritt

Betala bara för det du skickar

Import till EU

Att importera betyder att du för in varor till Sverige eller EU. Det finns flera sätt att frakta dina varor hit; via vägtransport, tåg, båt eller flyg. Det finns fördelar med alla alternativ. Vägtransport funkar bäst om du ska frakta snabbt kortare sträckor. Båt är långsamt och tar ofta flera veckor, men det är ett billigt alternativ. Flygfrakt går snabbt, men kostnaderna stiger och alternativet har stor påverkan på miljön.

När din frakt väl når EUs gränser går den igenom tullens kontroller innan det fraktas vidare till dig. Det är viktigt att de dokument som eftersöks finns bifogade och är korrekt ifyllda för att processen ska gå så snabbt och bli så billigt som möjligt. Det finns också begränsningar och regler kring importen från vissa specifika länder.

Läs mer: 
Import från Kina
Import från USA

Frakt inom EU är tullfritt. Här råder enbart transportörernas egna regler och kostnader, och du slipper därmed tullavgifter och extra skatter. Norge och Schweiz är de enda länderna i Europa som kräver särskild tulldokumentation tillsammans med övriga länder runt om i världen.

Att börja importera varor är en process i flera steg:

 • Var medveten om kostnaderna
  Moms betalas av mottagaren till antingen Skatteverket eller Tullverket beroende på om du har ett momsregistrerat företag eller inte. Därtill kommer eventuellt också tull. Extra avgifterna är sällan inkluderade i ditt offererade pris från transportören.
 • Definiera vad du ska importera
  Alla varor har unika varukoder som reglerar tullsats, avgifter, bestämmelser och statistik. Varukoden, det s.k. Tariffnummret, utgörs av åtta till tio siffror i importdeklarationen. De olika siffergrupperingarna har olika namn;– HS-nummer: de fyra första siffrorna
  – HS-undernummer: de sex första siffrorna
  – Kombinerade Nomenklaturen, KN-nummer: åttasiffriga varukoder
  – Taric-nummer: den fullständiga varukoden med tio siffror.Med utgång i Taric-nummer har Tullverket tagit fram ett nationellt tullsystem, Tulltaxan, som omfattar 15 000 varukoder som klassificerar produkter utifrån användningsområde och material. Till varje avsnitt och kapitel i Tulltaxan tillkommer avgränsningar som beskriver vilka produkter som ska innefattas eller uteslutas från en avdelning, ett kapitel eller ibland HS-nummer. Som importör är du ansvarig för att värdekoderna stämmer, även om du anlitat ett ombud. Fel koder kan innebära att du antingen betalar för lite eller för mycket i tull eller att du missar eventuellt införseltillstånd som kan behövas från andra myndigheter.
 • Ansök om tillstånd
  Vissa varor kräver tillstånd eller licenser från andra myndigheter vid import till EU och Sverige. Handlar du exempelvis med läkemedel krävs tillstånd från Läkemedelsverket och handel med alkohol och tobak ska vara godkänt av Skatteverket Ta därför kontakt med rätt myndighet och få ett införseltillstånd innan du börjar importera.
 • Registrera dig
  För att importera till EU måste ditt företag vara registrerat och ha ett Eori-nummer. Eori står för Economic Operator Registration and Organization, det är kostnadsfritt och ansöks om via Tullverket.
 • Deklarera din import
  Tulldeklaration till Tullverket ska alltid lämnas vid import, antingen digitalt eller via blankett. Du uppger vilka varor du tänkt importera, värdet av dessa och vilka avgifter du ska betala. Antingen gör du det själv, eller så kan du anlita ett ombud som hjälper dig. Om det du importerar har varit en s.k. temporär export så anmäler du återimporten till Tullverket.

Oavsett så blir vi mer effektiva med vår tid, vilket indirekt betyder att vi sparar pengar.

Rasmus Hammarstrand, Projektledare hos Ink n Art

Avgifter vid import

Att importera varor är förenat med kostnader. Inte nog med att du eventuellt betalar för själva produkten du importerar, det tillkommer dessutom andra avgifter som tull, moms, etc:

Tullvärde
Tull betalas på allt som kommer utifrån EU och förs in i Sverige. Summan bestäms av tullvärdet och inkluderar de flesta kostnader som är förenade med importen som själva kostnaden för varan som importeras samt transaktionsvärdet (priset Du betalar för varan). I köpeavtalets leveransvillkor kan du se vilka kostnader som ska läggas till eller tas bort på fakturapriset för att räkna ut rätt Tullvärdet. Följande kostnader är de som kan tillkomma om de inte redan är inkluderade i transaktionsvärdet:

 • Fraktkostnader till införselplatsen i EU.
 • Lastning, lossning och hantering fram till införselplatsen i EU.
 • Verktygskostnader.
 • Förpackningskostnader.

Dessa kostnader ska inte räknas med i Tullvärdet:

 • Fraktkostnader som uppkommit efter införselplatsen till EU.
 • Kostnader för uppförande av konstruktion efter importen.
 • Inköpsprovisioner.
 • Importtullar.

Tullvärde beräknas också på tullfria varor eftersom värdet används som underlag för mervärdesskatten. Om värdet är mer än 188 166 kr så lämnas Tulldeklaration lämnas in och styrka kostnaden och de förhållanden som påverkar priset för varan. Om du importerar samma sak flera gånger så kan du använda en generell Tulldeklaration.

Importmoms
Momsen betalar du till antingen Skatteverket eller Tullverket beroende på om du är momsregistrerad eller inte. För de flesta varor uppgår momsen till 25%. Men för exempelvis livsmedel så ligger momsen bara på 12%, och 6% för många varor inom kulturområdet. Momsen utgår från summan av följande värden:

 • Varans Tullvärde
 • Tull och statliga skatter utöver mervärdesskatt
 • Bikostnader som exempelvis transport- och försäkringskostnader fram till den ort inom EU dit varan ska.

Punktskatt vid moms
Vissa varor är extra beskattade. Den som står som deklarant på Tulldeklarationen betalar då konsumtionsskatt för dessa varor:

 • Alkohol
 • Energi
 • Reklam
 • Tobak
 • Kemikalier

Antidumpningstull och Utjämningstull
Ibland är varor utanför EU väldigt mycket billigare än här, därför har det upprättats handelspolitiska åtgärder för att skydda företag inom EU mot prisdumpningar. Konkret innebär detta att varor från vissa länder eller tillverkare är belagda med extra tull för att de inte ska hota tillverkningen av motsvarande produktion inom EU. Avgiften för detta styrs varan, utrpsungsland och tillverkare. Extratullen finns i två former:

 • Antidumpningstull: När exportören säljer sin vara till ett lägre pris än på
  hemmamarknaden.
 • Utjämningstull: När ett land ger en exportör exportsubvention för att sälja sin vara.

Om du som svensk företagare upplever negativa effekter av prisdumpning så kan du anmäla det till Kommerskollegium som kan ta det vidare till EU-kommissionen. Om det finns starka bevis för prisdumpningen så överlåts ditt ärende till Europeiska rådet som beslutar om tullavgifter.

Tullkvoter
För en del varor kan tullen vara reducerad eller helt avsatt inom hela EU, under begränsad tid för ett bestämt värde eller kvantitet, en så kallad tullkvot. Det finns två olika typer:

 • Tullkvoter: Kan sökas för varor från alla länder oavsett ursprung.
 • Preferenskvoter: För varor med ursprung i ett land eller en grupp av länder som EU har avtal med. Ursprunget måste styrkas med ett intyg utfärdat i exportlandet.

Du kan själv ansöka om tullkvot här. 

Tilldelningen av Tullkvot sker efter en först-till-kvarn princip, vilket innebär att du har större möjlighet att få tilldelning av en kvot ju snabbare du lämnar in din Tulldeklaration.

Få hjälp med dina tullfrågor

När man importerar blir det mycket att hålla reda på – dokument som ska fyllas i och bifogas, värden som ska räknas ut, ansökningar som ska skickas. Men det finns mycket bra hjälp att få. Du kan antingen ta hjälp av en logistikpartner som håller koll på allt och hjälper dig att hitta fylla i korrekta uppgifter. Men det går också bra att kontakta Tullverket direkt för att få svar på dina frågor.

Läs mer:
Export

Dags att börja importera?

Hoppas att du gillade den här sidan om export. Om du är nyfiken på Sendify är det bara att klicka nedan.

Dela den här sidan

Tipsa ditt nätverk av småföretagare om denna guide, så att fler kan skicka enklare och med bättre priser.