Tull

Regler och undantag att hålla koll på

TA-system

Jämför, boka och spåra din frakt

Fraktavtal

Över 20 fraktavtal med 5 transportörer

Logistiksupport

Vi finns på chat och telefon för dig

Kostnadsfritt

Betala bara för det du skickar

Tull när du skickar utrikes

När du importerar eller exporterar gods utanför EU går det genom tullen. Det är förenat med avgifter och skatter och för att de ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt med förberedelse.

Kom igång och boka frakt

Tull - regler och undantag

Inom EU är det fri rörlighet för varor och i stort sett alla varor är befriade från alla typer av tullformaliteter. Du betalar med andra ord inte tull för att skicka gods inom EU, dock finns några undantag. Undantagen gäller varor som behöver anmälas på grund av gällande införselrestriktioner, detta gäller till exempel tobak, alkohol och djur. Ditt företag har alltså rätt att fritt exportera och importera mellan olika EU- och EES-länder.

Tullen och myndigheterna har inte rätt att vare sig begränsa handeln eller mängden export- och importvaror. Fraktsedeln måste alltid innehålla en godsbeskrivning för innehållet som skickas, det räcker exempelvis inte att skicka pall beskriva innehållet som “office equipment” utan beskrivningen ska vara så detaljerad som möjligt. Skickar du gods utanför EU måste även tullfakturan innehålla en godsbeskrivning. Det finns även speciella bestämmelser för länder som är inte är medlemmar i EU men är ett EES-land. Ett vanligt exempel som företag brukar missa är att du behöver betala Tull i Norge.

Tullfaktura och proformafaktura

Skickar ditt företag tullpliktigt gods ska alltid en tullfaktura och givetvis en fraktsedel fyllas i. En korrekt ifylld tullfaktura är den bästa garantin för att undvika problem med tullhantering. Försändelser som skickas utanför EU måste bifogas med en faktura eller proformafaktura för förtullning.

Undantaget är om försändelsen enbart innehåller dokument. Är ditt företag momsregistrerat och importerar varor från länder utanför EU ska företaget betala och redovisa importmoms till Skatteverket via momsdeklarationen. Är ditt företag inte momsregistrerat ska du betala importmoms till Tullverket.

För mer information om tull

För mer regler och bestämmelser kring att skicka paket utomlands, import, export, tull utanför EU och deklarering av varor rekommenderar vi att ta del av informationen på Tullverkets hemsida där du får svar på de allra flesta frågor. Är du kund hos Sendify och fortfarande osäker på reglerna kring att importera eller exportera? Ta kontakt med vår eminenta kundtjänst så hjälper de dig.

Har det blivit dags att börja boka frakt utomlands? Med Sendify kommer du igång snabbt och du sköter all din import och export på ett och samma ställe.

Börja boka frakt