Sendify Secure

Upplev morgondagens transportförsäkring och försäkra all din frakt – oavsett vilka transportörer du använder eller vart du skickar.

Kom igång

Sendify Secure

Upplev morgondagens transportförsäkring och försäkra all din frakt – oavsett vilka transportörer du använder eller vart du skickar.

Kom igång

Branschens bästa transportförsäkring

15 000+

Företag fraktar med Sendify

24 h

Skadereglering inom 24 timmar

1 MSEK

Upp till 1 MSEK i godsvärde

Det självklara skyddet för din frakt

Det självklara skyddet för din frakt

En försäkring för all din frakt
Trygg frakt ska vara tillgängligt för alla. Därför, om du inte aktivt väljer bort försäkringen, omfattas din sändning av vår transportförsäkring.

Ersättning inom dagar, inte månader
Glöm veckor väntandes på ersättning. Med Sendify Secure får du, vid skada som omfattas av försäkringen, betalt inom några dagar.

I samarbete med If Skadeförsäkring
Ta del av nästa generations transportförsäkring, utvecklad i samarbete med If Skadeförsäkring.

En liten investering. En stor trygghet.

En liten investering. En stor trygghet.

Med Sendify Secure betalar du aldrig mer än 1% av godsvärdet, självrisk ingår. Sendifys gruppförsäkring täcker bland annat:

 • Trafikolycka, haveri och katastrof
 • Totalförlust under lastning/lossning
 • Stöld/bräckage under transport
 • Krig, strejk och sabotage

Frakta tryggt med Sendify Secure

 • Snabb utbetalning
 • Enkel ärendehantering
 • Tillgängligt med alla transportörer
Kom igång

Vanliga frågor

Vilket skydd omfattar Sendify gruppförsäkring?

Sendify gruppförsäkring ger ett omfattande skydd, vilket inkluderar nedanstående händelser:

 • Trafikolycka, haveri och katastrof
 • Totalförlust under lastning/lossning
 • Stöld under transport
 • Bräckage under transport
 • Allrisktillägg transport
 • Krig
 • Strejk och sabotage

Läs mer i vårt hjälpcenter.

Vilket gods omfattas inte av Sendify gruppförsäkring?

De flesta typer av gods omfattas av Sendify gruppförsäkring. Gods som inte omfattas är bland annat miljö- och hälsoskadligt gods samt vissa typer av värdesaker. Ta del av listan nedan för samtliga gods som inte omfattas av Sendify gruppförsäkring.

 • Redan skadat gods
 • Värdesaker (t ex smycken, ädla metaller och stenar, frimärken, obligationer och pengar)
 • Sågade trävaror och timmer
 • Livsmedel – färska och frysta
 • Läkemedel
 • Tobak och alkoholhaltiga drycker
 • Levande djur
 • Containers och andra lastbärare
 • Olja, gas och andra fossila bränslen

Läs mer i vårt hjälpcenter.