Exportera?
Lugn, vi har samlat allt du behöver veta

Senast uppdaterad: 2019-09-05

Vi guidar dig steg för steg till enklare export

Sendifys logotyp mot en ljusblå bakgrund

Få hjälp med enklare export?

Genom att registrera dig gratis hos Sendify kan du direkt börja exportera din företagsfrakt. Enkelt och smidigt.

Registrera dig gratis och se ditt fraktpris

Ökad export ställer högre krav

E-handeln, webshoppar, import och export har de senaste åren ökat enormt till följd av digitaliseringen. Vi både köper och säljer saker över nätet mer frekvent. Internet skapar också en plattform för internationell handel och låter oss komma i kontakt med utländska marknader. Men att köpa varor från utlandet kan ibland vara krångligt. Tullverket styr reglerna som råder kring import och export och de styr de avgifter, skatter och moms som gäller.

TA-system

Jämför, boka och spåra din frakt

Fraktavtal

Över 20 fraktavtal med 5 transportörer

Logistiksupport

Vi finns på chat och telefon för dig

Kostnadsfritt

Betala bara för det du skickar

Exportera varor utanför EU

Export betyder att du skickar frakt till ett annat land än Sverige vilket förknippas med tullfakturor och avgifter. Inom EU är export tullfritt. Här råder enbart transportörernas egna regler och kostnader och du slipper därmed tullavgifter och extra skatter. Norge och Schweiz är de enda länderna i Europa som kräver särskild tulldokumentation tillsammans med övriga länder utanför EU.

Temporär export

Om du exporterar temporärt så innebär det att du antingen tar med dig eller skickar varor till ett land utanför EU under en begränsad tid. Det kan exempelvis vara verktyg, utställningsvaror eller provkollektioner. Med temporär export får du möjligheten att återimportera dina varor utan tull och importmoms. När varorna ska fraktas tillbaka till Sverige meddelar du det andra landets tullmyndighet om återexport och tillbaka i Sverige anmäler du varan får återimport till svenska Tullverket.

Direkt eller indirekt export

Din export kan klassas som antingen direkt eller indirekt. Den direkta exporten innebär att du anmäler exporten i samma land som din vara lämnar EU, indirekt definierar istället export som du anmäler i ett land men den lämnar EU i ett annat land.

Tullfaktura och Proformafaktura

Tullfaktura är ett krav vid frakt utanför EUs gränser. Också en proformafaktura kan användas om godset har slutdestination utanför EU. Skillnaden på fakturorna är mottagaren. Proformafakturor används när du inte förväntar dig betalning från mottagaren, exempelvis när du skickar ersättningsvaror, reklam, gåvor eller returvaror. Tullfakturan används om varorna har kommersiellt värde och mottagaren betalar för dessa.

Exportrestriktioner

En del varor har restriktioner kring sig som man måste ha överseende med när det kommer till export. För att skicka dessa varor krävs intyg eller licens från aktuell myndighet. Exempel på varor som kräver godkännande:

 • Radioaktivt avfall
 • Utrotningshotade djur och växter
 • Förbrukade köldmedier, t.ex. kylskåp, frysar, luftkonditioneringsanläggningar som innehållande ozonnedbrytande ämnen
 • Vapen och ammunition
 • Kulturföremål
 • Avfall

Ibland kan EU, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa eller FN sätta exportförbud till vissa länder av politiska anledningar. Beslutet kan antingen vara totalt eller bara gälla vissa specifika varor.

Frihandel vid export

Varor som ska exporteras till land som EU har frihandelsavtal med kan innebära lägre tull eller tullfrihet för varan. För att detta ska gås igenom måste varorna ha sitt ursprung i EU och rätt ursprungsintyg och uppfylla villkoren i frihandelsavtalen.

Incoterms

International Commercial Terms är det internationella regelverket för global handel och kompletterar köpavtalet genom att definierar regler kring vem som står för kostnaderna, från och till vilken plats transporten ska ske, om lastning och lossning ingår och när risker går över från säljare till köpare. Det finns totalt elva leveransvillkor fördelade i fyra grupper:

 • E-gruppen
  När varor hämtas upp direkt hos säljaren av köparen eller ett ombud. Ansvaret ligger på köparen.
 • F-gruppen
  Som säljare ska du leverera varorna till köparens transportmedel. Du har ansvar tills varan är lastad, därefter övergår risken till köparen som också ordnar och står för kostnaden av huvudtransporten.
 • C-gruppen
  Reglerna är desamma som i F-gruppen, men du som säljare ordnar och står för kostnaden för huvudtransporten. Men risken övergår fortfarande till köparen när varan är lastad.
 • D-gruppen
  Säljaren står för alla kostnader och risker tills varorna har levererats till köparen.

Oavsett så blir vi mer effektiva med vår tid, vilket indirekt betyder att vi sparar pengar.

Rasmus Hammarstrand, Projektledare hos Ink n Art

Att börja exportera varor är en process i flera steg:

 • Definiera vad du ska importera
  Alla varor har unika varukoder som reglerar tullsats, avgifter, bestämmelser och statistik. Varukoden, det s.k. Tariffnummret, utgörs av åtta till tio siffror i importdeklarationen. De olika siffergrupperingarna har olika namn;
  – HS-nummer: de fyra första siffrorna
  – HS-undernummer: de sex första siffrorna
  – Kombinerade Nomenklaturen, KN-nummer: åttasiffriga varukoder
  – Taric-nummer: den fullständiga varukoden med tio siffror.Med utgång i Taric-nummer har Tullverket tagit fram ett nationellt tullsystem, Tulltaxan, som omfattar 15 000 varukoder som klassificerar produkter utifrån användningsområde och material. Till varje avsnitt och kapitel i Tulltaxan tillkommer avgränsningar som beskriver vilka produkter som ska innefattas eller uteslutas från en avdelning, ett kapitel eller ibland HS-nummer. Som importör är du ansvarig för att värdekoderna stämmer, även om du anlitat ett ombud. Fel koder kan innebära att du antingen betalar för lite eller för mycket i tull eller att du missar eventuellt införseltillstånd som kan behövas från andra myndigheter.
 • Ansök om tillstånd
  Vissa varor kräver tillstånd eller licenser från andra myndigheter vid export från Sverige och EU. Handlar du med läkemedel krävs tillstånd från Läkemedelsverket, handel med alkohol och tobak ska vara godkänt av Skatteverket eller vill du importera färsk frukt och grönsaker ska det finnas ett godkännande från Jordbruksverket. Ta därför kontakt med rätt myndighet och få ett införseltillstånd innan du börjar importera.
 • Registrera dig
  För att importera till EU måste ditt företag vara registrerat och ha ett Eori-nummer som du använder när du ansöker om tillstånd eller certifiering. Eori står för Economic Operator Registration and Organization, det är kostnadsfritt och ansöks om via Tullverket.
 • Deklarera digitalt
  Tulldeklaration till Tullverket ska alltid lämnas digitalt vid export. Du uppger vilka varor du tänkt exportera och värdet av dessa. Antingen gör du det själv, eller så kan du anlita ett ombud som hjälper dig. För att Tullverket ska godkänna din export måste du begära klarering. Vid klarering visar du upp ditt tull-ID på ett exporttullkontor. Din vara måste vara tillgänglig för kontroll liksom de tillstånd och licenser som eventuellt krävs. Efter klarering får du det exportföljedokument som krävs vid export. Felaktig eller utebliven Tulldeklaration är en av de vanligaste orsakerna till att frakt inte kommer fram som de ska.

Få hjälp med din export

När man exporterar blir det mycket att hålla reda på – dokument som ska fyllas i och bifogas, värden som ska räknas ut, ansökningar som ska skickas. Men det finns mycket bra hjälp att få. Du kan antingen ta hjälp av en logistikpartner som håller koll på allt och hjälper dig att hitta fylla i korrekta uppgifter. Men det går också bra att kontakta Tullverket direkt för att få svar på dina frågor.

Dags att börja exportera?

Hoppas att du gillade den här sidan om export. Om du är nyfiken på Sendify är det bara att klicka nedan.

Dela den här sidan

Tipsa ditt nätverk av småföretagare om denna guide, så att fler kan skicka enklare och med bättre priser.