Sendify

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Läs mer

Hej till enklare logistik med Fortnox

2018.04.26

Förra veckan medverkade Sendify vid Fortnoxdagen i Stockholm. Vi var på plats för att lära oss mer om affärer, digitalisering, nya arbetssätt, nätverka och prata om Sendifys integration med Fortnox. Men hur började allt? Hur kommer det sig att vi inledde ett samarbete med Fortnox?

 

Vad vi tillsammans med många andra start-ups, e-handlare och småföretag har fått erfara är att företagande kräver administration i form av väldigt många olika system. Bokning, fakturering, mejl, ordrar, löneutbetalning, bokföring, planering… Det finns system för allt!

 

På Sendify använde vi till en början ett färre antal system; ett ordersystem, en mejltjänst och interna Exceldokument. Men kunderna blev ganska snabbt för många, projekten för stora och statistiken för omfattande för att hanteras i våra begränsade system. Det köptes in flera, kraftfullare system som tillför värde till verksamheten och som fortfarande används i vårt arbete. Men vi har insett att den verkliga vinsten ligger i möjligheten att kunna koppla ihop flera system med varandra. Ordersystem och CRM (Customer Relationship Management) som kommunicerar med statistiktjänsten, marknadsföringsverktyget som pratar med CRM- tjänsten och vise versa – där ser vi potential. Möjligheten att sammankoppla två system är inget självändamål, men det leder med största sannolikhet till effektivare processer och färre fel. Detta har vi själva lärt oss den hårda vägen.

 

Problemlösning med Fortnox

Vi har tät kommunikation och diskuterar mycket transporthantering och logistiklösningar med andra företag. Vi har förstått att vi är långt ifrån ensamma om att sitta på många system för att få verksamheten att gå ihop och när det kommer till transporthantering har vi identifierat två frekventa problem:

  • Det bokas alldeles för många sändningar baserade på felaktig information som resulterar i att transportörerna fakturerar tilläggsavgifter. Transporterna blir alltså långt dyrare än beräknat.
  • Transportbokning tar för lång tid. Vi ser, av helt förståeliga skäl, ett större intresse i att göra annat än att fylla i adressuppgifter.

Vi har tagit till oss av den feedback vi fått och har nu äntligen kunnat lansera en integration till Fortnox ordersystem med siktet inställt på minimering av ovanstående problem. Konkret innebär integrationen att Fortnoxanvändare kommer att kunna importera ordrar direkt i Sendify. All information kommer alltså att finnas kvar och inga adressuppgifter kommer att behöva fyllas i ytterligare en gång. Så vi kan alltså vänta oss färre fel och mindre tid spenderad på transportbokning.

 

Vad blir nästa integration om Du får välja?

Vi säger välkomna till Fortnox som vår första “systempartner”. Vi ser positivt på samarbetet och hoppas att det kan bidra till en positiv och förenklad upplevelse av transporthanteringen. Integrationerna kommer med stor sannolikhet bara att bli fler med tiden – vilka system vill du se en integration med?

 

Guider

Så aktiverar du integrationen mot Fortnox i Sendify
Så importerar du ordrar från Fortnox till Sendify