Sendify

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Läs mer

Fraktexperten: Sluta gissa kring fraktpriset och ledtiden vid inrikesfrakt

2021.03.12

Vill du spendera mindre pengar och tid på din logistik när du fraktar inrikes inom Sverige? I den här intervjun får du ta del av en djupgående intervju med Sendifys fraktexpert, Philip Robertsson, där han delar konkreta tips från branschen på hur du kan effektivisera din inrikesfrakt inom Sverige.

Philip, vilken är den främsta logistikutmaningen vid inrikesfrakt inom Sverige?

“Den främsta logistikutmaningen för företagare som skickar paket eller skickar pall inom Sverige är att Sverige är ett väldigt avlångt land, vilket påverkar transportörernas fraktnätverk. Tittar du på kartan över terminaler i Sverige, kan du se att de flesta terminaler finns i södra och mellersta Sverige, vilket gör att fraktnätverket är sämre i norra Sverige. Resultatet blir att fraktpriser och ledtider kan variera kraftigt för företagare inom Sverige, där frakt till och från norra Sverige har en dyrare kostnadsbild.”

“Fraktpriser och ledtider kan variera kraftigt inom Sverige, där frakt till och från norra Sverige har en dyrare kostnadsbild.”

Philip, vilka företag står inför en större logistikutmaning vid
inrikesfrakt inom Sverige?

“Företag som har en större logistikutmaning inom Sverige är de företag som sitter i södra Sverige och säljer mycket av en produkt till norra delar av landet. Utmaningen för dem blir då framförallt ledtiderna, då det i regel inte går flygfrakt mellan södra och norra Sverige utan det går via vägfrakt. Vägfrakt tar inte bara längre tid, utan är även mindre förutsägbar då transportören ofta tampas med trafik och omlastningar på terminaler för att nå sin slutdestination.  Företag i södra och mellersta Sverige som fraktar till norra Sverige hamnar därför ofta i en ond spiral när det kommer till ledtider, och vice versa.”

“Företag i södra och mellersta Sverige som fraktar till norra Sverige hamnar ofta i en ond spiral när det kommer till ledtider.”

Foto: UPS hämtar upp ett paket hos en av Sendifys kunder i Göteborg.

Philip, vilka är dina bästa logistiktips vid inrikesfrakt inom Sverige?

Tips 1: Ta höjd för förseningar och lägg till lite marginal till ledtiden
“Mitt första tips är att ta höjd för eventuella förseningar genom att lägga till lite marginal till ledtiden. De mest framgångsrika företagare som jag talar med är redan införstådda i att sändningar ibland kan bli försenade. Genom att lägga på en extra leveransdag på ledtiden, tar de höjd för eventuella förseningar och får en nöjd slutkund oavsett om sändningen är försenad en dag eller inte. På så sätt har dessa företagare byggt bort problemet med eventuella försenade leveranser.”

 

Tips 2: Slopa schablonberäkningarna och ge din kund rätt offert
“Mitt andra tips är att slopa schablonberäkningarna och ge din kund en korrekt offert från början. Historiskt sett har företag gett sina kunder ungefärliga fraktpriser istället för exakta fraktpriser, och lagt på 10 procent extra på ett fraktpris för att ta höjd för att slutpriset för frakten kommer blir dyrare. Det här gör att du ger din kund ett onödigt dyrt fraktpris, och riskerar att kunden väljer att inte köpa din produkt då fraktpriset är för dyrt.”  

 

Tips 3: Undvik tillägg genom att ange mottagarens kontaktuppgifter
“Mitt tredje tips är att undvika tilläggsavgifter som tillkommer vid leveranshinder genom att ange mottagarens kontaktuppgifter. Om du inte anger mottagarens kontaktuppgifter kan inte transportören få tag i mottagaren vid eventuella hinder, som exempelvis att transportören inte vet vad portkoden till mottagaren är. Då behöver transportören åka tillbaka med sändningen till terminalen, och du kommer få en tilläggsavgift då du har utgett ett leveranshinder.”

Foto: Philip gör en prissökning för inrikesfrakt i Sendifys fraktbokningssystem.

Philip, hur kan Sendify hjälpa företagare med deras logistik vid inrikesfrakt inom Sverige?

“Sendify kan hjälpa företagare med deras logistik när de fraktar inrikes genom att ge uppdaterade ledtider utefter vart avsändaren och mottagaren av frakten befinner sig i Sverige. Med Sendify kan företagare också slopa schablonberäkningar och ge sina kunder korrekta offerter, och därtill undvika tilläggsavgifter för leveranshinder då det är obligatoriskt i Sendify att ange mottagarens kontaktuppgifter. Med Sendifys fraktavtal kan företagare helt krasst sluta gissa kring fraktpriser och ledtider vid inrikesfrakt.”

“Med Sendify kan företagare helt krasst sluta gissa kring fraktpriser och ledtider vid inrikesfrakt.”

 

Tack för samtalet, Philip!