Har en sändning försvunnit?

Skicka in ditt sökningsärende genom att fylla i formuläret nedan så hjälper vi dig

Starta ett sökärende

Försök besvara formuläret så tydligt som möjligt. Ju mer information vi får, desto snabbare går det för oss att hantera ärendet.

Ditt namn*

Din e-postadress (Samma som används i Sendify)*

Företagsnamn*

Sändningsnummer*

Godsbeskrivning (ytteremballage, märkning, kartong osv)*

Varuvärde i SEK*

Innehåll (märke, färg osv)*

Viktigt: Du kan i dagsläget bara ladda upp 4 bilder/dokument totalt.

Kvittenslista (Påskriven)

Eventuella bilder på godset

Handelsfaktura