Reklamation för sändningar i Sendify

Välj den transportör som ärendet gäller

Reklamation - TNT

Sändningsnummer

Sändningsnummer

Anmälningsdatum

Din e-postadress (Samma som används i Sendify)

Kontaktuppgifter - Avsändare

Företagsnamn

Kontaktperson

Adress

Postnummer

Stad

Telefonnummer

E-mailadress

Kontaktuppgifter - Mottagare

Företagsnamn

Kontaktperson

Adress

Postnummer

Stad

Telefonnummer

E-mailadress

Gods- / Skadeinformation

Detaljerad information om försändelsen

Anskaffningsvärdet på försändelsen

Typ av händelse

Tilläggsförsäkring tecknad genom TNT?

Lämnas ärendet till egen, extern försäkringsgivare?

Fanns det synbara skador på emballaget vid tiden för mottagandet?

Emballagebeskrivning (yttre och inre t ex wellpapp och frigolit)

Var finns godset just nu om eventuell besiktning måste ske?

Reparationskostnaden, om så är möjligt

Restvärde, godset i skadat skick.

Vikten på den skadade eller saknade delen i kg

Totala värdet ni kräver i reklamationen

Tilläggsinformation

Godsinformation

Kolli nr/Antal

Godsinformation

Vikt

Värdekrav

Ange ditt bankgiro-nummer

Vi behöver ditt bankgiro-nummer för att enkelt kunna betala ut eventuell ersättning om ärendet godkänns av transportören.

Dokument & Övrigt

Dokument som styrker värdet är ett krav för att vi skall handlägga ärendet. Om godset är skadat måste detta styrkas genom att bifoga bilder på dels det skadade godset samt på emballaget. Både ut och insida samt inneremballage. Utan tillräcklig information kan reklamationen reklamationen tvingas avslås.

Kopia på fraktsedel

Dokument som styrker värdet på godset

Fotografier på skadan

Kopia på upphämtningsmanifest

Övriga dokument

Reklamation - DSV

Sändningsnummer

Sändningsnummer

Anmälningsdatum

Är ni avsändare eller mottagare?

Din e-postadress (Samma som används i Sendify)

Kontaktuppgifter - Avsändare

Företagsnamn

Kontaktperson

Adress

Postnummer

Stad

Telefonnummer

E-mailadress

Kontaktuppgifter - Mottagare

Företagsnamn

Kontaktperson

Adress

Postnummer

Stad

Telefonnummer

E-mailadress

Gods- / Skadeinformation

Avsändningsdatum

Typ av händelse

Emballagebeskrivning (yttre och inre t ex wellpapp och frigolit)

Skadebeskrivning och ev. förslag för att åtgärda skadan

Krav (Värde)

Uppskattad reparationskostnad

Finns separat varuförsäkring?

Via DSV Insurance?

Har ni DSV Protect på samtliga sändningar?

Något annat försäkringsbolag? I så fall, vilket?

Ange ditt bankgiro-nummer

Vi behöver ditt bankgiro-nummer för att enkelt kunna betala ut eventuell ersättning om ärendet godkänns av transportören.

Dokument & Övrigt

Dokument som styrker värdet är ett krav för att vi skall handlägga ärendet. Om godset är skadat måste detta styrkas genom att bifoga bilder på dels det skadade godset samt på emballaget. Både ut och insida samt inneremballage. Utan tillräcklig information kan reklamationen reklamationen tvingas avslås.

Ladda upp handelsfaktura

Fotografi på skadan

Fraktsedelskopia/CMR

Övrigt dokument

Reklamation - FedEx

Sändningsnummer

Sändningsnummer

Anmälningsdatum

Din e-postadress (Samma som används i Sendify)

Kontaktuppgifter - Avsändare

Företagsnamn

Kontaktperson

Adress

Postnummer

Stad

Telefonnummer

E-mailadress

Kontaktuppgifter - Mottagare

Företagsnamn

Kontaktperson

Adress

Postnummer

Stad

Telefonnummer

E-mailadress

Gods- / Skadeinformation

Typ av händelse

Leveransdatum

Antal paket

+

Vikt

FedEx Kontrollnummer

Försändelsens innehåll

Beskriv skador på yttre emballage

Beskriv innerförpackning

Beskriv innehållets skador

Angivet värde

Tullvärde

Varuvärde

FedEx förpacknings- och leveransavgift

Fraktkostnad

Totalt reklamationsbelopp / C.O.D. belopp

Kundanmärkningar

Ange ditt bankgiro-nummer

Vi behöver ditt bankgiro-nummer för att enkelt kunna betala ut eventuell ersättning om ärendet godkänns av transportören.

Godsinformation

Antal paket

Paketbeskrivning

Paketnummer

Reklamerat belopp

Dokument & Övrigt

Dokument som styrker värdet är ett krav för att vi skall handlägga ärendet. Om godset är skadat måste detta styrkas genom att bifoga bilder på dels det skadade godset samt på emballaget. Både ut och insida samt inneremballage. Utan tillräcklig information kan reklamationen reklamationen tvingas avslås.

Bifoga handelsfaktura

Fotografier på skadan

Övrigt dokument

Reklamation - DHL

Sändningsnummer

Sändningsnummer

Anmälningsdatum

Är du avsändare eller mottagare?

Din e-postadress (Samma som används i Sendify)

Kontaktuppgifter - Avsändare

Företagsnamn

Kontaktperson

Adress

Postnummer

Stad

Telefonnummer

E-mailadress

Kontaktuppgifter - Mottagare

Företagsnamn

Kontaktperson

Adress

Postnummer

Stad

Telefonnummer

E-mailadress

Gods- / Skadeinformation

Antal skadade/förlorade gods

+

Om skada, syntes skadan innan avemballering?

Vikt på skadat/förlorat gods

Skadat/förlorat innehåll

Godsets varugrupp

Ytteremballage på godset

Om annat, beskriv ytteremballage nedan

Inneremballage

Om annat, beskriv inneremballage nedan

Gods- och Skadebeskrivning

Skadans omfattning

Uppskattad kostnad på skadat/förlorat gods i SEK

Ange ditt bankgiro-nummer

Vi behöver ditt bankgiro-nummer för att enkelt kunna betala ut eventuell ersättning om ärendet godkänns av transportören.

Dokument & Övrigt

Dokument som styrker värdet är ett krav för att vi skall handlägga ärendet. Om godset är skadat måste detta styrkas genom att bifoga bilder på dels det skadade godset samt på emballaget. Både ut och insida samt inneremballage. Utan tillräcklig information kan reklamationen reklamationen tvingas avslås.

Bifoga handelsfaktura

Bifoga bilder på skadan

Övrigt dokument

Reklamation - UPS

Sändningsnummer

Sändningsnummer

Anmälningsdatum

Din e-postadress (Samma som används i Sendify)

Kontaktuppgifter - Avsändare

Företagsnamn

Kontaktperson

Adress

Postnummer

Stad

Telefonnummer

E-mailadress

Kontaktuppgifter - Mottagare

Företagsnamn

Kontaktperson

Adress

Postnummer

Stad

Telefonnummer

E-mailadress

Gods- / Skadeinformation

Antal skadade/förlorade kollin

+

Vikt på skadat/förlorat gods

Värdet på det skadade/förlorade varorna

Detaljerad beskrivning av de skadade/förlorade varorna (artikelnummer, färg, storlek m.m)

Emballagebeskrivning (yttre och inre t ex wellpapp och frigolit)

Dag då skadan upptäcktes

Om skada, var finns paketet nu? (avsändare eller mottagare):

Om annan plats, var finns godset just nu?

Ange ditt bankgiro-nummer

Vi behöver ditt bankgiro-nummer för att enkelt kunna betala ut eventuell ersättning om ärendet godkänns av transportören.

Dokument & Övrigt

Dokument som styrker värdet är ett krav för att vi skall handlägga ärendet. Om godset är skadat måste detta styrkas genom att bifoga bilder på dels det skadade godset samt på emballaget. Både ut och insida samt inneremballage. Utan tillräcklig information kan reklamationen reklamationen tvingas avslås.

Fotografier på skadorna

Övrigt dokument

Viktig information

1. Den skadade produkten måste ligga i originalförpackning, förseglad och redo för upphämtning.

2. En chaufför kommer att hämta upp det skadade paketet nästa arbetsdag.

3. Totalt 3 upphämtningsförsök kommer att göras (1 per dag).

4. Efter inspektion kommer avsändaren att bli notifierad.