Sendify

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Läs mer

Frakt utanför EU? Då krävs tullfaktura

När du fraktar utanför EU behöver du skicka med en tullfaktura i form av en kommersiell faktura eller en proformafaktura. Därför tänkte vi förklara vilka regler som gäller för respektive faktura, och vad de egentligen betyder!

Registrera dig gratis och se ditt fraktpris

Vilka olika typer av tullfakturor finns det och när används de?

Det finns två olika typer av tullfakturor, nämligen handelsfaktura (kommersiell faktura) och proformafaktura (exportfaktura). En handelsfaktura används när du exporterar eller importerar en vara som ska säljas, medan en proformafaktura används när du exporterar eller importerar något som du inte ska ta betalt för eller få betalt för. När du använder en proformafaktura behöver du därför sällan betala tull och moms eftersom att du inte skickar i ett kommersiellt syfte. Exempel på tillfällen då du kan använda en proformafaktura är när du skickar varuprover, gåvor och reklam eller returnerar och ersätter gods.

När du bokar din frakt med Sendifys fraktavtal får du automatiskt tillgång till både tullfakturorna i systemet. Smidigt, eller hur? Det enda du behöver göra är att fylla i tullfakturan och skicka in den till Tullverket, väl där fungerar tullfakturan som ett underlag för Tullverket när de ska avgöra vad mottagaren av frakten kommer att få betala i tull. Om du vill läsa mer om vad som gäller vid tull kan du ta en titt på vår tull-guide eller gå in på Tullverkets hemsida. Psst…tänk på att tullfaktura på engelska heter commercial invoice (handelsfaktura) eller proforma invoice (proformafaktura).

Hur fyller man i en proformafaktura?

För att kunna fylla i en proformafaktura behöver du framförallt ha uppgifter om avsändaren, mottagaren och varan som du skickar. Här nedan får du en mer specifik förklaring av vilka uppgifter som du ska uppge i proformafakturan:

1. Uppgifter om avsändare
De uppgifter som du behöver ha om avsändaren är framförallt deras företagsadress, deras organisationsnummer och kontaktdetaljer till avsändarens kontaktperson. Se till att ansöka om ett EORI-nummer innan du fyller i proformafakturan, då den fungerar som ditt företags organisationsnummer.

2. Uppgifter om mottagaren
För mottagaren ska du fylla i uppgifter om deras momsregistreringsnummer, företagsnamn, företagsadress, organisationsnummer och kontaktdetaljer till deras kontaktperson. Är du osäker på om mottagaren är momsregistrerat? Kolla i EU-systemet VIES.

3. Uppgifter om varan
När du ska fylla i uppgifter om varan är det bra om du är så specifik som möjligt. Ange varför godset skickas, är det exempelvis en gåva eller reklam? Du behöver också ange varans värde, vilket är hur mycket det kostade att tillverka varan, med andra ord materialvärdet. Tänk på att materialvärdet inte kan vara 0!

Vad är DAP, med andra ord internationellt leveransvillkor?

DAP står för ”Delivered at place” och fungerar som ett internationellt leveransvillkor. Syftet med att ha ett internationellt leveransvillkor är att man ska veta vem det är som bär ansvar för sändningen, och vem det är som ska betala för sändningen. Vad fraktvillkoret DAP innebär är att mottagaren tar över ansvaret när sändningen har levererats till dem. Vad betyder det här i praktiken då? Jo, att mottagaren av sändningen behöver betala de kostnader som tillkommer utöver själva fraktkostnaden, som tull och moms. Därmed behöver inte ditt företag betala tull eller moms när ni fraktar med Sendify, utan det är mottagaren av sändningen som står för de kostnaderna.

Vad är en tulldeklaration och när används den?

En tulldeklaration är en blankett där du uppger information om de varor som du ska skicka. Du behöver skicka in en tulldeklaration till Tullverket när du exporterar eller importerar varor utanför EU. I deklarationen anger du vilken typ av vara som du skickar, vad varan är värd, om du ska betala några tullavgifter och om varan som du skickar omfattas av några restriktioner.

Har det blivit dags för att skicka företagspaket eller annat gods till ett land utanför EU? Se till att skicka in din tulldeklaration till Tullverket innan du skickar iväg dina varor!

Har det blivit dags att börja boka frakt utomlands? Med Sendify kommer du igång snabbt och du sköter all din import och export på ett och samma ställe.

Registrera dig gratis och se ditt fraktpris