4PL – Vad är fjärdepartslogistik?

4PL, eller fjärdepartslogistik, är en typ av logistikpartner som går steget längre än en 3PL partner och övervakar hela försörjningskedjan åt ett företag. Läs vidare för att lära dig mer.

logistik lastbilssläp ikon

Vad är 4PL?

En 4PL-leverantör agerar som en logistikkoordinator och övervakar hela försörjningskedjan åt ett företag. De samordnar olika 3PL-leverantörer och logistikpartners och hjälper företaget optimera och effektivisera deras logistikstrategi. Som du kan se nedan är en fjärdepartslogistik-partner alltså involverad i alla steg förutom tillverkning och marknadsfunktioner.

sendify vad är 4pl fjärdepartslogistik

Det är väldigt vanligt för företag att hantera sin logistik med hjälp av en fjärdepartslogikstik-modell men givetvis finns det andra sätt att göra detta på också. Läs mer olika logistikmodeller och stategier här.

logistik lastbilssläp ikon

Fördelar med 4PL

Så varför väljer företag att använda sig av fjärdepartslogistik istället för att hantera den internt? Några av de vanligaste anledningarna är:

  • Partnern får tillgång till en helhetssyn: Eftersom fjärde parten tar över hela försörjningskedjan får de tillgång till en helhetssyn och kan på bättre sätt förstå och effektivisera företagets logistik.

  • Ökad effektivitet och mindre flaskhalsar: Genom att koordinera både funktioner och logistikpartners kan en fjärdepartslogistik partner hjälpa till att minska flaskhalsar och öka effektiviteten för företaget i frågan.

  • Tillgång till teknologi och innovation: Partnern har ofta tillgång till avancerad och dyr teknolog samt innovationskapacitet som företaget inte hade haft tillgång till om de hanterade sin logistik internt.

  • Det blir enklare att fokusera på kärnverksamhet

  • Kostnadseffektivt

  • Tillgång till globalt nätverk

logistik lastbilssläp ikon

Hur skiljer det sig åt från 3PL?

3PL handlar, som sagt, om att outsourca specifika logistikfunktioner till en extern part – men inte hela köret. 4PL är istället en modell där hela företagets supply chain, eller försörjningskedja, hanteras och optimeras externt.

Jämför logistikföretag innan du bokar

  • Jämför bland 100-tals olika fraktalternativ
  • Hitta den billigaste och smidigaste frakten
  • Skicka paket, pall & container tryggt i Sendify
Se ditt fraktpris

Vad är 4PL?

En 4PL-leverantör fungerar som en logistikkoordinator som övervakar hela försörjningskedjan för ett företag. De samordnar olika 3PL-leverantörer och logistikpartners och hjälper företaget att optimera och effektivisera sin logistikstrategi.