Att tänka på vid import och export

Har du funderingar kring import och export? Vi på Sendify har sammanställt några delar som kan vara bra att tänka på i denna logistikguide.

Import och export ikon

Grunderna till import och export

Import och export handlar om att förflytta varor över internationella gränser. Import innebär att ta in varor från utländska marknader till det egna landet. Export innebär istället att sälja och skicka varor utanför det egna landets gränser.

Detta möjliggör tillgång till unika produkter, råvaror och teknologier som inte är tillgängliga lokalt. Det kan ge företag konkurrensfördelar både genom kostnadsbesparingar, kvalitetsförbättringar och utökad marknadstillgång.

Fördelar:
 • Åtkomst till material och varor som inte finns tillgängligt i närheten

 • Möjlighet att nå ut till nya kunder och marknader

 • Introduktion av nya och spännande produkter till den lokala marknaden

 • Kan leda till kostnadsbesparingar och kvalitetsförbättringar

Checklista ikon

Vad är bra att tänka på?

För att implementera en strategi för import och export är det viktigt att ha en förståelse för de olika aspekterna som kan påverka din handel. Det handlar om tullregler och marknadsförhållanden samt vilka regler som gäller för just dina varor. Självklart spelar även frakthantering en stor roll.

En effektiv strategi bör vara fokuserad på att balansera dina kostnader med rimliga leveranstider. Kom även ihåg att identifiera potentiella risker. Genom att utrusta sig med rätt kunskap är det lättare att nå framgång inom internationell handel.

 

Här är några praktiska tips:

 1. Välj transport baserat på kostnad, leveranstid och produktens natur
 2. Att ha kunskap om tullavgifter, restriktioner och förbud
 3. Minska kreditrisken genom att noggrant välja vem du gör affärer med
 4. Skapa en budget som täcker alla potentiella kostnader
 5. Håll koll på valutakurser för att optimera prissättningen
Internationell handel ikon

Handel inom och utanför EU

Det finns regler för handel både inom och utanför EU. Skillnaderna i tullregler och avgifter kan ha stor påverkan på din verksamhet. Försök att hålla dig uppdaterad om ändringar i handelslagar och avtal för att undvika onödiga förseningar och extra kostnader. Att anpassa sig till dessa regleringar och förstå deras konsekvenser är givetvis väldigt viktigt.

 

Viktiga punkter för import:

Tull och moms: 

När du importerar varor till Sverige från länder utanför EU måste du betala både tull och moms. Import av varor från länder inom EU behöver du oftast inte betala tull för.

Varukod och klassificering: 

För att fastställa tullavgiften för din import behöver du bestämma rätt varukod för dina varor. Varukoden avgör exempelvis vilken tullsats som appliceras.

Importförbud och importrestriktioner: 

Vissa typer av varor har importförbud eller importrestriktioner. Det är viktigt att vara medveten om dessa begränsningar för att undvika juridiska problem och förseningar.

 

Viktiga punkter för export:

Marknadsundersökning: 

Kundbehov, konkurrenssituation och lokala regler skiljer sig på olika marknader, börja med att göra en ordentlig undersökning.

Kvalitetsstandarder och certifieringar: 

Många marknader har specifika krav på produkterna som säljs. Att säkerställa att dina varor uppfyller dessa standarder är nyckeln till framgångsrik export.

Logistik och transport: 

Att välja rätt logistikpartner och transportmetod är avgörande för att dina varor ska nå sina destinationer effektivt och till en rimlig kostnad. Ta hänsyn till faktorer som leveranstid, kostnad och produktens natur.

Nyckelpunkter att tänka på:
 • Kom ihåg skillnaderna mellan handel inom EU och utanför EU

 • Ha ett EORI-nummer för att kunna bedriva internationell handel

 • Håll dig uppdaterad på det som kan påverka din export till specifika länder

import och export risker ikon

Risker med import och export

Internationell handel innebär tyvärr inte bara möjligheter, utan också vissa risker. Prioritera att ta fram en plan för riskhantering för att skydda din verksamhet. Här nedan kan du läsa kort om vissa risker och vilka förebyggande åtgärder som kan tas.

 

Risker att ha i åtanke:

 • Politiska risker:
  Instabilitet eller policyändringar i ett land kan påverka dina affärer negativt.
 • Valutarisker:
  Förändring i valutakurser kan påverka vinstmarginaler.
 • Kreditrisker:
  Risken att en handelspartner inte kan, eller inte vill, sköta sina betalningar.
 • Logistiska risker:
  Förseningar och skador under längre transporter kan leda till ökade kostnader och missnöjda kunder.
 • Rättsliga risker:
  Olika länder har olika lagar och regler som kan komplicera affärsrelationer.

 

Förebyggande åtgärder:

Diversifiera marknader:
Utforska och investera brett för att bli mindre beroende av specifika kunder eller marknader.

Minimera kreditrisk:
Använd säkra betalningsmetoder och lämpliga försäkringar. Insistera på förskottsbetalning eller delbetalningar där det är möjligt.

Säkra valutarisken:
Du kan använda verktyg som exempelvis valutaterminer för att säkra framtida transaktioner.

Planera logistiken:
Välj pålitliga partners och försäkringslösningar, men ha också en plan om det uppstår avbrott i logistiken.

Förstå och följ lagar och regler:
Håll dig uppdaterad om ändringar i lagstiftning och anlita juridisk expertis vid behov.

Redo för enkel logistik?

 • Skicka paket, pall & container
 • Jämför bland 100-tals olika fraktalternativ
 • Hitta den billigaste och smidigaste frakten
Kom igång