Hållbar transport

Vill du minska ditt klimatavtryck och transportera ditt gods med hållbar utveckling i fokus?
Boka din hållbara transport med Sendify’s fraktservice

Kom igång

Hållbar transport

Vill du minska ditt klimatavtryck och transportera ditt gods med hållbar utveckling i fokus?
Boka din hållbara transport med Sendify’s fraktservice

Kom igång
Vad menas med hållbara transporter?

Vad menas med hållbara transporter?

Hållbar transport handlar om att flytta varor från en plats till en annan på ett sätt som är snällt mot miljön, ekonomiskt hållbart och som också tar hänsyn till samhällets behov.

Genom att använda elfordon och använda förnybara bränslen kan vi göra transportsektorn mer hållbar och minska dess negativa påverkan på klimatet och miljön.

Samhällen runt om i världen behöver arbeta tillsammans för att skapa en mer hållbar logisitik och minska de negativa konsekvenserna av dagens transportvanor.

Vilket transportsätt är mest miljövänligt?

Vilket transportsätt är mest miljövänligt?

Siffrorna talar sitt tydliga språk: Transportsektorn är en av de främsta orsakerna till koldioxidutsläpp i världen, och den står för cirka 24 procent av de totala utsläppen. Det är ett problem som har enorma konsekvenser för klimatet och miljön.

Järnvägstransporter är en viktig del av lösningen på utmaningarna inom transportsektorn. De utgör endast 1 procent av de totala koldioxidutsläppen från transport, och det gör dem till ett av de mest miljövänliga transportmedlen tillgängliga idag.

Även sjöfrakt är ett miljövänligt transportmedel.
Sjöfrakt har lägre utsläpp än tex lastbil och flygplan då de har lägre förbrukning av fossilt bränsle.

Exempel på hur våra transportföretag arbetar med hållbar utveckling

  • DSV erbjuder gröna logistiklösningar, det innebär bland annat hållbara bränsleerbjudanden och CO2 rapportering. Varje lösning är utformad för att minska klimatavtryck.

  • DHL: 86 procent av elektriciteten som DHL använder kommer från förnybara källor. Det är ett viktigt steg för att minska påverkan på miljön och bidra till en renare planet. De erbjuder ett brett utbud av gröna alternativ som kan göra verklig skillnad för miljön och främja en mer hållbar framtid. DHL var även det första logistikföretaget som satte upp mål om noll utsläpp.

  • Fedex använder sig av optimerade rutter, självkörande fordon och robotteknik. Genom detta har de antagit en proaktiv hållning gentemot att minska sin miljöpåverkan. Deras engagemang för ren teknik och innovation är en viktig del av deras strategi för att minska klimatpåverkan och stödja en mer hållbar framtid.

  • Sendify Freight erbjuder bla sjöfrakt och tågfrakt. När det gäller längre distanser är sjöfrakt det mest miljövänliga transportalternativet. För företag som strävar efter att minska sin miljöpåverkan och stärka sitt arbete med hållbarhet kan sjöfrakt eller tågfrakt med Sendify Freight vara ett optimalt val.

Så fungerar Sendify

Boka hållbar transport med Sendify

Gör en sökning i vår plattform och få ett prisförslag för din frakt direkt.

Kom igång