Transportföretag Luleå

Luleå är en tätort i Norrbotten med betydelsefull industriell verksamhet i sin omgivning. Staden bjuder på många transportmöjligheter till och från norr. Luleå blir även en länk ut i världen, inte minst tack vare den betydelsefulla hamnen som kan komma att bli Sveriges näst största hamn. Här tipsar Sendify om olika transportmöjligheter för ditt företag.

Beräkna ditt fraktpris
from country
Du måste skriva in en godsvikt
se flag image
Please select a country
Du har inte valt godstyp än
Du måste skriva in en godsvikt

Jämför fraktlösningar från:

DHL logo
DSV logo
UPS logo
Fedex logo
TNT logo
Sendify Freight logo
Minst ett av länderna måste vara Sverige. Antingen inrikes, import till Sverige eller export från Sverige.

Transportföretag Luleå

Luleå är en tätort i Norrbotten med betydelsefull industriell verksamhet i sin omgivning. Staden bjuder på många transportmöjligheter till och från norr. Luleå blir även en länk ut i världen, inte minst tack vare den betydelsefulla hamnen som kan komma att bli Sveriges näst största hamn. Här tipsar Sendify om olika transportmöjligheter för ditt företag.

Beräkna ditt fraktpris
from country
Du måste skriva in en godsvikt
se flag image
Please select a country
Du har inte valt godstyp än
Du måste skriva in en godsvikt

Jämför fraktlösningar från:

DHL logo
DSV logo
UPS logo
Fedex logo
TNT logo
Sendify Freight logo
Minst ett av länderna måste vara Sverige. Antingen inrikes, import till Sverige eller export från Sverige.

Luleå en livskraftig sjöfartsstad

I Luleå finns många möjligheter men det som sticker ut mest är ändå den viktiga hamnen. Just hamnen är en hållbar länk för industrin och näringslivet i norr. Det finns storartade planer och tanken är att Luleås hamn ska bli Sveriges näst största hamn. Just nu är planen att godsvolymen ska öka från åtta till ofattbara 32 miljoner ton per år. Bland annat planerar man att bygga ut infrastrukturen i form av terminaler där fartyg kan lossas och lastas under tak, tempererade lagerhallar och järnvägsanslutningar. Förutom det så pågår ett enormt muddringsarbete för att göra farleden djupare för ännu större fartyg. Bara muddringsprojektet – Projekt Malmporten – handlar om investeringar på ca 2,7 miljarder kronor. Hamnen i Luleå är redan av stor betydelse för transporter, och man kan lugnt säga att betydelsen kommer att öka.

Järnvägstransport – Luleå 

På grund av sitt geografiskt viktiga läge har Luleå en viktig roll när det gäller transporter. Både till och från de industrier som gruvdrift, skogsindustrin, stålproduktion och energisektorn. Därför har järnvägen en självklar roll, inte minst för att transportera mycket tungt gods, ofta till och från hamnen i Luleå. Den så kallade Malmbanan är också Sveriges tyngst trafikerade järnväg. Godstågen kör mellan Boden, Riksgränsen och vidare till Narvik i Norge. Sträckan Boden till Luleå anses formellt höra till Stambanan genom övre Norrland. Malmbanan är den enda järnvägen i Sverige som tillåter en axellast på 30 ton, vilket innebär att tågen kan vara 8600 ton tunga och 750 meter långa! Nya projekt är på gång och man planerar för att bygga ut järnvägen ytterligare för att möta efterfrågan på järnvägstransport i regionen. 

Multimodala lösningar med transportföretag i Luleå

Som säger sig självt är multimodala lösningar, det vill säga kombinationen av flera transportsätt, ett effektivt och smart sätt att lösa transporten av gods. Inte minst i Luleås närområde. Hamnens samarbete och möjligheter med järnvägen är därför av stor betydelse. Men självklart också andra transportsätt. 

Vägtransport och andra transportsätt

Vägtransport via Luleå är givetvis också av stor vikt med huvudvägar som E4 och E10 som går igenom staden. Detta möjliggör vägtransport till större städer eller andra hamnar. Luleå ligger också nära gränsen till Finland och inte allt för långt från gränsen till Norge vilket också möjliggör för gränsöverskridande transporter. I Luleå finns även en flygplats: Luleå Airport. 

Luleå är en viktig knutpunkt för transportföretag

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Luleå är en viktig knutpunkt för transportföretag och transporter vidare. Detta inte minst på grund av det geografiska läget vid havet, och närheten till viktiga områden med industrier och företagande. När du ska välja transportsätt för just ditt företag är det att rekommendera att alltid utgå från vilka behov ni har och vad som är viktigast för just er.  Många transportföretag i Luleå anpassar sig och skräddarsyr lösningar. Detta öppnar upp för flera olika möjligheter!

Jämför fraktbolag och hitta det billigaste alternativet för din frakt

Registrera ett kostnadsfritt konto i Sendify idag och skicka dina försändelser med DHL, DSV, UPS, TNT och FedEx med upp till 20% lägre fraktpris.

Beräkna ditt fraktpris

Vanliga frågor

Vilka transportföretag finns i Luleå?

I Luleå finns en hel rad olika transport- och logistikföretag. För att hjälp dig att navigera rätt har vi tagit fram en transportguide över olika transportörer.

Se lista över Svenska transportörer här.

Hur fungerar Sendify?

Det är över 15 000 företag som skickar med Sendify idag. Dessa höga fraktvolymer gör att vi kan förhandla låga fraktpriser med leverantörer.

Alltså, när du skickar med Sendify kan du frakta med DHL, DSV, TNT, UPS och FedEx – med upp till 20% lägre fraktpris.

Dessutom är vår plattform byggd för att förenkla fraktprocessen från start till slut.

Kom igång gratis direkt.