Varuförsäkring - Skydda dina försändelser och minimera risker

När du skickar varor och paket är det av största vikt att säkerställa att de når fram i gott skick. Trots att du vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda dina försändelser kan olyckor fortfarande inträffa under transporten. För att minimera riskerna och ge dig extra trygghet erbjuder Sendify en varuförsäkring, Sendify Secure, som är utformad för att skydda dina värdefulla varor.

Vad är en varuförsäkring?

En varuförsäkring är en försäkring som täcker eventuella förluster eller skador på dina varor under transporten. Det kan omfatta olika typer av transportskador, såsom stöld, förlust, skador orsakade av hantering eller olyckor.

Genom att teckna en varuförsäkring skyddar du dig själv och dina försändelser mot ekonomiska förluster och säkerställer att du får ersättning om något skulle gå fel under transporten.

Fördelarna med varuförsäkring

Att ha en varuförsäkring kan erbjuda flera fördelar och ge dig trygghet när du skickar dina varor:

  1. Skydd mot förluster: Varuförsäkringen täcker kostnaden för förlorade varor eller skador som uppstår under transporten. Det ger dig ekonomiskt skydd och minimerar risken för betydande förluster. Oavsett om det handlar om dyrbara produkter eller värdefulla dokument kan varuförsäkringen hjälpa till att täcka kostnaderna vid en eventuell skada eller förlust.
  2. Trygghet för värdefulla varor: Om du skickar värdefulla eller känsliga varor är en varuförsäkring särskilt viktig. Den ger dig extra trygghet och försäkrar dig om att du får ersättning om varorna skulle skadas eller förloras. Genom att investera i en varuförsäkring kan du minska risken för ekonomisk förlust och känna dig tryggare när du skickar värdefulla varor till dina kunder eller affärspartners.
  3. Enkel och bekväm process: Att teckna en varuförsäkring genom Sendify är en enkel och bekväm process. Du kan enkelt inkludera försäkringen i din fraktbokning och få en heltäckande lösning för dina sändningar. 

Så skyddar du dina varor

För att minimera risken för skador på dina varor under transporten kan du vidta följande åtgärder:

  1. Rätt förpackning: Förpacka dina varor noggrant och använd robusta förpackningsmaterial för att skydda dem mot stötar och skador. Se till att föremålen är väl skyddade och att inget kan flytta sig inuti förpackningen.
  2. Korrekt märkning: Tydligt märk dina försändelser med avsändar- och mottagarinformation för att undvika förväxlingar eller felaktiga leveranser. Använd korrekta adresser och följ riktlinjerna för adressering för att säkerställa att paketet når rätt destination.
  3. Säkra transportsätt: Välj en pålitlig transportör och en lämplig transportmetod för dina varor. Var noga med att välja en transportör som har erfarenhet av att hantera försändelser på ett säkert sätt och som erbjuder spårning och övervakning under transporten.

Varuförsäkring med Sendify Secure

Sendify Secure är den perfekta lösningen för att skydda dina varor under transporten. Med vår varuförsäkring kan du minska riskerna och säkerställa att du får ersättning om olyckan skulle vara framme. Vi arbetar tillsammans med pålitliga försäkringsbolag för att erbjuda dig en trygg och tillförlitlig service.

Genom att välja Sendify Secure kan du sända dina varor med lugn och ro, med vetskapen om att du har en stark partner som står bakom dig och skyddar dina försändelser mot oväntade händelser.

Sendify Secure sticker

Hur fungerar Sendify Secure?

Sendify Secure är utformad för att göra det enkelt och pålitligt för dig att skydda dina varor under transporten. När du bokar frakt genom Sendify kan du enkelt inkludera Sendify Secure som en tilläggstjänst. Priset för försäkringen beräknas baserat på varuvärdet och ger dig möjlighet att välja rätt skyddsnivå för dina varor.

Om en skada eller förlust inträffar under transporten hjälper vi dig med att inleda en försäkringsansökan. Vårt team kommer att bistå dig genom hela processen och se till att du får den ersättning du är berättigad till enligt villkoren i varuförsäkringen.

Förmåner

Transportörernas Grundskydd

(oförsäkrat)

Sendify Secure

Ersättning baseras på

Godsets vikt

Godsvärde + fraktkostnad

Ersättning inom

Månader

Dagar

Maxersättning

150 kr/kg

1 MSEK*

Pris

-

1% av godsvärdet**

(självrisk ingår)

Täcker frakt med flera transportörer

Ett pris för alla destinationer

*Kan ökas per offert

**Minimipris 59 kr

Frakta tryggt med Sendify Secure

  • Snabb utbetalning
  • Enkel ärendehantering
  • Tillgängligt med alla transportörer
Boka försäkrad frakt