Sendify secure transportförsäkring

Säkra dina försändelser mot transportskador

När du fraktar varor och gods i stor skala så finns det alltid en risk att dina varor råkar ut för olika typer av transportskador. Här går vi igenom varför en transportförsäkring kan vara ett lämpligt alternativ att lägga till för att trygga ditt företags ekonomi efter en eventuell transportskada!

Läs mer om Sendify Secure

Säkra dina försändelser mot transportskador

När du fraktar varor och gods i stor skala så finns det alltid en risk att dina varor råkar ut för olika typer av transportskador. Här går vi igenom varför en transportförsäkring kan vara ett lämpligt alternativ att lägga till för att trygga ditt företags ekonomi efter en eventuell transportskada!

Läs mer om Sendify Secure

Säkra din leverans: Praktiska tips för att undvika transportskador

Transportskador kan vara en betydande utmaning för företag som hanterar internationell frakt. För att säkerställa att dina försändelser når sina destinationer i oskadat skick är det viktigt att ta lämpliga åtgärder för att förebygga och hantera eventuella transportskador. Vi på Sendify förstår dessa bekymmer och vill erbjuda dig några användbara tips för att säkra dina leveranser och minimera de ekonomiska förlusterna.

Identifiera potentiella risker i förväg

En viktig första åtgärd är att analysera och identifiera potentiella riskfaktorer i samband med din försändelse. Genom att förstå vilka faktorer som kan påverka dina försändelser negativt, som exempelvis hantering, förpackning och transportsätt, kan du vidta åtgärder för att minimera risken för skador.

Korrekt förpackning och märkning

En av de mest effektiva sätten att skydda dina försändelser är att använda rätt förpackningsmaterial och märka dem korrekt. Se till att använda robusta förpackningar som kan motstå påfrestningar under transporten. Använd även tydliga märkningar och instruktioner för att guida transportörer och mottagare om hantering och ömtåliga varor.

Val av pålitlig transportör

Att välja en pålitlig transportör är avgörande för att säkerställa att dina försändelser hanteras med omsorg och uppmärksamhet. Utför nödvändig research och utvärdera transportörens rykte och erfarenhet när det gäller att minimera transportskador. En pålitlig transportör kommer att ha robusta hanterings- och säkerhetsrutiner på plats för att skydda dina varor under hela försändelsen.

Välj till en pålitlig transportförsäkring

Att ha rätt transportförsäkring kan vara ett värdefullt skydd om olyckan skulle vara framme och dina försändelser drabbas av transportskador. Utforska olika alternativ för transportförsäkring och välj en som passar dina behov och budget. En transportförsäkring kan ge dig extra trygghet och ekonomiskt skydd om något skulle gå fel under transporten.

Effektiv hantering av skadeärenden

Om en transportskada inträffar är det viktigt att agera snabbt och effektivt för att hantera skadeärendet. Dokumentera skadorna noggrant och kontakta transportören för att rapportera händelsen. Följ deras processer för att ansöka om ersättning eller åtgärda skadan på bästa möjliga sätt.

Sendify Secure – en pålitlig transportförsäkring

Genom att vara medveten om potentiella risker, vidta lämpliga åtgärder och ha rätt försäkring på plats kan du säkra dina försändelser mot transportskador och minimera de ekonomiska förlusterna. Hos Sendify erbjuder vi också en transportförsäkring, Sendify Secure, som kan vara ett värdefullt komplement till dina egna skyddsåtgärder. För mer information om vår försäkring och hur den kan anpassa dina behov, besök vår sida för Sendify Secure för att läsa mer.

Kom ihåg att varje försändelse är viktig och genom att vidta lämpliga åtgärder kan du säkerställa att dina varor når sina destinationer säkert och oskadade. Med vår transportförsäkring kan du ha fullt förtroende för att dina varor når sina destinationer i oskadat skick. Prioritera säkerheten hos dina försändelser genom att investera i Sendify Secure.

Förmåner

Transportörernas Grundskydd

(oförsäkrat)

Sendify Secure

Ersättning baseras på

Godsets vikt

Godsvärde + fraktkostnad

Ersättning inom

Månader

Dagar

Maxersättning

150 kr/kg

1 MSEK*

Pris

-

1% av godsvärdet**

(självrisk ingår)

Täcker frakt med flera transportörer

Ett pris för alla destinationer

*Kan ökas per offert

**Minimipris 59 kr

Undvik transportskador med Sendify Secure

 • Snabb utbetalning
 • Enkel ärendehantering
 • Tillgängligt med alla transportörer
Boka försäkrad frakt

Sendify Secure: Frågor & Svar

Vad kostar Sendify Secure?

Priset är baserat på 1% av det godsvärde som anges, med ett minimibelopp på 59 kr.

Hur försäkrar jag mitt gods med Sendify Secure?

Våra kunder omfattas automatiskt av vår transportförsäkring när de bokar en sändning i Sendify. Du har möjlighet att aktivt avstå/välja bort detta försäkringsskydd, men förlorar då också möjligheten att göra anspråk på försäkringsersättning genom vår gruppförsäkring.

Vilket gods omfattas inte av Sendify Secure??

De flesta typer av gods omfattas av Sendify Secure. Gods som inte omfattas av Sendify Secure:

 • Redan skadat gods
 • Värdesaker (t ex smycken, ädla metaller och stenar, frimärken, obligationer och pengar)
 • Sågade trävaror och timmer
 • Livsmedel – färska och frysta
 • Läkemedel
 • Tobak och alkoholhaltiga drycker
 • Levande djur
 • Containers och andra lastbärare
 • Olja, gas och andra fossila bränslen.
 • Varor med ett värde på mer än 1 MSEK