Transportförsäkring: Vad gäller?

En transportförsäkring skyddar ditt gods under transport. Men vad betyder detta egentligen? Och vilka olika typer av försäkringar finns det? Vad täcker de? Hur långt tid kan ett ärende ta? Detta, och lite till, besvarar vi nedan.

lastbilstransport

Vad är en transportförsäkring?

En transportförsäkring är en försäkring som täcker gods som är under transport – alltså, varor som fraktas. Det finns flera olika typer av transportförsäkringar, som täcker allt från själva godset, till lastbilen, till de som ansvarar för transporten.

Nedan kan du läsa mer om några olika typer av transportförsäkringar:

Gods- och varuförsäkring

Som det låter täcker denna typ av försäkring ditt gods. En standardersättning är oftast baserad på ditt gods vikt, inte dess värde, så det kan ofta vara en bra idé att komplettera med en varuförsäkring för att få era varor ersatta till sitt fulla värde om något skulle bli skadat eller försvinna. Denna försäkring täcker ditt gods, oavsett vem som orsakat skadan.

Lastbilsförsäkring

En lastbilsförsäkring täcker förlorad inkomst till följd av en stående lastbil. Oftast börjar den gälla redan från första avbrottsdagen.

Åkeriförsäkring

En åkeriförsäkring hjälper till att täcka upp de skador som en traditionell fordonsförsäkring ofta inte täcker, t.ex. överfall, stöld och skadegörelse vid inbrott i garage.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Transportör-/ ​Speditöransvarsförsäkring

En transportöransvarsförsäkring eller speditöransvarsförsäkring täcknas av transportören eller speditören för att skydda dem själva ifall en skada förekommer och de är ansvariga.

Vad ingår i en standardersättning?

En standardersättning inom logistiken värld är oftast baserat på ditt gods vikt, och inte dess värde. Det kan därför handla om ganska stora förluster när något går snett om man fraktar gods med låg vikt och högt värde, t.ex. datorteknik.

Olika transportörer har såklart lite olika standardersättningar:

DHL försäkring

När man skickar styckegods, pall, paket eller partigods med DHL inom Sverige täcker DHLs standardersättning max 150 kr per bruttokilo.

Skickar man däremot med DHL Service Point begränsas ansvaret av DHL till 500 kr per bruttokilo av den del av godset som förlorats, minskats eller skadats.

Läs vidare om DHLs försäkring i vårat hjälpcenter.

Postnord försäkring

Postnords standardersättning täcker högst kostnaden för portot. Alltså har de ingen skydlighet att betala kund något för ett skadat, förstört eller borttappat paket (om inte kunden har betalat extra för en ytteligare försäkring).

FedEx försäkring

Fedex kostnadfria försäkring täcker ett maxbelopp begränsas till det högre beloppet av 1 000 kr eller 200 kr/kg.

Läs mer om Fedex försäkring här.

UPS försäkring

När det gäller UPS försäkring beräknas ersättningen såhär:

 • Om godsets vikt är upp till 6,5 kg är maxersättningen 785 kr (oavsett värde på gods)

 • Om godsets vikt överskrider 6,5KG så ersätts värdet utifrån SDR*

  • Räkneexempel: Vikt * 8,33 * SDR = ersättning (oavsett värde på gods).

 • Om godsets värde är lägre än maxersättningen kommer värdet ersättas utan påverkan av godsets vikt

Läs mer om UPS försäkring här.

DSV försäkring

Likt UPS har DSVs försäkring en standardersättning som är begränsat till 150 kr, alternativt 8,33 SDR per bruttokilo av det gods som förlorats, minskats eller skadats.

Schenker försäkring

När det gäller Schenker är standardersättningen återigen baserad på vikt, inte värde. Mer specifikt så handlar det om en ersättning på max 150 kr per kilo när du fraktar inrikes och 8,33 SDR*/kg när du fraktar utrikes.

 

*SDR är en enhet som har tagits fram av internationella valutafonden. Det är en rörlig kurs och ligger runt 12 SEK.

Hur lång tid kan ett ärende ta?

Beroende på vilket typ av ärende det handlar om kan hanteringstiden vara olika. Det är inte ovanligt att ett ärende som som inledningsvis är ett sökärende som sedan övergår till en reklamation kan ta 4-6 veckor. Detta då transportören först har sökt godset och sedan har en reklamation inletts.

Sendify Secure sticker

Vad ingår i Sendify Secure?

Sendify Secure är en transportförsäkring som, i samarbete med If Skadeförsäkring, försäkrar din sändning med alla transportörer i Sendify, dvs. DHL, DSV, UPS, TNT och FedEx (om du inte aktivt väljer bort försäkringen). Vid eventuell skada som omfattas av försäkringen får du en snabb och smidig skadehantering, som går på dagar, inte veckor, samt slipper framställa ersättningsanspråk direkt mot transportören.

Förmåner

Transportörernas Grundskydd

(oförsäkrat)

Sendify Secure

Ersättning baseras på

Godsets vikt

Godsvärde + fraktkostnad

Ersättning inom

Månader

Dagar

Maxersättning

150 kr/kg

1 MSEK*

Pris

-

1% av godsvärdet**

(självrisk ingår)

Täcker frakt med flera transportörer

Ett pris för alla destinationer

*Kan ökas per offert

**Minimipris 59 kr

Fördelar med Sendify Secure
 • Ditt gods är försäkrat när du bokar frakt genom Sendify, oavsett val av transportör (om du inte aktivt väljer bort försäkringen)

 • Skadehantering av ditt gods sker inom dagar, inte veckor

 • Vi hjälper dig oavsett var i världen skadan sker

Vilket skydd omfattar Sendify gruppförsäkring?
 • Trafikolycka, haveri och katastrof

 • Totalförlust under lastning/lossning

 • Stöld under transport

 • Bräckage under transport

 • Allrisktillägg transport

 • Krig

 • Strejk och sabotage

Frakta tryggt med Sendify Secure

 • Snabb utbetalning
 • Enkel ärendehantering
 • Tillgängligt med alla transportörer
Boka försäkrad frakt

Sendify Secure: Frågor & Svar

Vad kostar Sendify Secure?

Priset är baserat på 1% av det godsvärde som anges, med ett minimibelopp på 59 kr.

Hur försäkrar jag mitt gods med Sendify Secure?

Våra kunder omfattas automatiskt av vår transportförsäkring när de bokar en sändning i Sendify. Du har möjlighet att aktivt avstå/välja bort detta försäkringsskydd, men förlorar då också möjligheten att göra anspråk på försäkringsersättning genom vår gruppförsäkring.

Vilket gods omfattas inte av Sendify Secure??

De flesta typer av gods omfattas av Sendify Secure. Gods som inte omfattas av Sendify Secure:

 • Redan skadat gods
 • Konst
 • Värdesaker (t ex smycken, ädla metaller och stenar, frimärken, obligationer och pengar)
 • Sågade trävaror och timmer
 • Livsmedel – färska och frysta
 • Läkemedel
 • Tobak och alkoholhaltiga drycker
 • Levande djur
 • Containers och andra lastbärare
 • Olja, gas och andra fossila bränslen.
 • Varor med ett värde på mer än 1 MSEK