Skadat gods - Förebyggande åtgärder och lösningar

Att skicka paket och gods kan vara en effektiv och bekväm lösning för att transportera varor över långa avstånd, men ibland kan olyckor inträffa och godset kan bli skadat under transporten.

Vid skadat gods kan det uppstå förlust av varor, ekonomiska förluster och även negativa konsekvenser för relationen med kunderna. För att undvika dessa problem är det viktigt att förstå vad skadat gods innebär, hur man kan förebygga det och vad man kan göra om det inträffar.

Vad är skadat gods?

Skadat gods avser varor eller paket som har blivit skadade, förstörda eller förlorade under transporten. Skador kan uppstå på grund av olika faktorer, såsom ovarsam hantering, felaktig förpackning, otillräckligt skydd, eller olyckor under transporten.

Skadat gods kan innebära ekonomiska förluster för både avsändare och mottagare samt negativ påverkan på företagets rykte och kundrelationer.

Förebyggande åtgärder för att undvika skadat gods

För att minimera risken för skadat gods och säkerställa att dina varor når sin destination i gott skick finns det några viktiga åtgärder du kan vidta:

  1. Förpackning: Se till att dina varor är ordentligt förpackade och skyddade. Använd lämpliga förpackningsmaterial, som kartonger av hög kvalitet, bubbelplast, packningsmaterial och tejp. Se till att förpackningen är tillräckligt robust för att tåla eventuella stötar och påfrestningar under transporten.
  2. Korrekt märkning: Tydligt och korrekt märkning av paketet är viktigt för att undvika förväxlingar och felskickade leveranser. Säkerställ att både avsändar- och mottagarinformation är tydlig och komplett, inklusive namn, adress, postnummer och kontaktuppgifter.
  3. Rätt transportör: Välj en pålitlig och erfaren transportör som är väl medveten om vikten av hantering och transport av gods på ett säkert sätt. En pålitlig transportör kommer att ha rätt utrustning och rutiner för att minimera risken för skador på godset.

Vad kan du göra om du råkar ut för skadat gods?

Om du upptäcker att ditt gods har blivit skadat vid ankomsten, är det viktigt att agera snabbt och korrekt. Följ dessa steg för att hantera situationen på bästa sätt:

  1. Dokumentera skadan: Ta bilder av det skadade godset och behåll alla emballage och förpackningsmaterial som bevis. Detta kommer att vara värdefullt när du rapporterar skadan till transportören eller försäkringsbolaget.
  2. Kontakta transportören: Ta kontakt med transportören och rapportera skadan så snart som möjligt. De kan ge dig instruktioner om hur du ska gå vidare och vilken dokumentation som krävs.
  3. Försäkring: Om du har en fraktförsäkring, som Sendify Secure, kontakta försäkringsbolaget och rapportera skadan. Följ deras instruktioner för att göra en skadeanmälan och ansöka om ersättning för den skadade varan.
  4. Följ upp och utvärdera: Följ upp ärendet med transportören och försäkringsbolaget tills du har fått en lösning. Utvärdera också orsakerna till skadat gods och vidta åtgärder för att förhindra liknande situationer i framtiden.
Sendify Secure sticker

Transportförsäkringen Sendify Secure

När du skickar dina varor med Sendify har du möjlighet att skydda dina försändelser genom att använda vår försäkring, Sendify Secure. Transportförsäkringen ger dig extra trygghet genom att täcka förluster eller skador som kan uppstå under transporten.

Med Sendify Secure kan du känna dig säker på att dina varor är skyddade och att du har möjlighet till kompensation om olyckan skulle vara framme.

Kontakta oss idag eller kom igång direkt för att lära dig mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig att säkerställa en säker och pålitlig frakt av dina varor.

Förmåner

Transportörernas Grundskydd

(oförsäkrat)

Sendify Secure

Ersättning baseras på

Godsets vikt

Godsvärde + fraktkostnad

Ersättning inom

Månader

Dagar

Maxersättning

150 kr/kg

1 MSEK*

Pris

-

1% av godsvärdet**

(självrisk ingår)

Täcker frakt med flera transportörer

Ett pris för alla destinationer

*Kan ökas per offert

**Minimipris 59 kr

Frakta tryggt med Sendify Secure

  • Snabb utbetalning
  • Enkel ärendehantering
  • Tillgängligt med alla transportörer
Boka försäkrad frakt