Tågfrakt Kina – ett alternativ att räkna med

Handeln med Kina har knappast någon missat, och det är också det land som EU importerar mest från. Tågfrakt från och till Kina har också fått allt större betydelse på senare tid.

 • Flexibelt
 • Miljövänligt
 • Kostnadseffektivt
Beräkna ditt fraktpris
from country
Du måste skriva in en godsvikt
cn flag image
Please select a country
Du har inte valt godstyp än
Du måste skriva in en godsvikt

Jämför fraktlösningar från:

DHL logo
DSV logo
UPS logo
Fedex logo
TNT logo
Sendify Freight logo
Minst ett av länderna måste vara Sverige. Antingen inrikes, import till Sverige eller export från Sverige.

Tågfrakt Kina – ett alternativ att räkna med

Handeln med Kina har knappast någon missat, och det är också det land som EU importerar mest från. Tågfrakt från och till Kina har också fått allt större betydelse på senare tid.

 • Flexibelt
 • Miljövänligt
 • Kostnadseffektivt
Beräkna ditt fraktpris
from country
Du måste skriva in en godsvikt
cn flag image
Please select a country
Du har inte valt godstyp än
Du måste skriva in en godsvikt

Jämför fraktlösningar från:

DHL logo
DSV logo
UPS logo
Fedex logo
TNT logo
Sendify Freight logo
Minst ett av länderna måste vara Sverige. Antingen inrikes, import till Sverige eller export från Sverige.

Spraycon AB

“Sendify har fungerat otroligt bra för vår verksamhet.”

Tågfrakt via nya Sidenvägen

Att tågfrakt har fått ett uppsving är inte konstigt med tanke på det biljonprojekt som Kina startat. Projektet som är ett av världens största infrastrukturprojekt kallas för den nya Sidenvägen eller One Belt One Road – förkortat Obor. Men det handlar knappast om en väg utan om ett gigantiskt projekt med att bygga hamnar, broar, vägar, flygplatser, tunnlar och järnvägar. Ett projekt med investeringar i nästan 70 länder. Helt klart är att satsningar på järnvägar mellan Kina och Europa öppnat upp för nya möjligheter vad gäller tågfrakt från Kina såväl som tågfrakt till Kina.

Tågfrakt från Kina – bra balans mellan tid och kostnad

En direkt fördel med tågfrakt från Kina till Sverige jämfört med andra transporter är att det är snabbare än sjöfart samtidigt som det är billigare än flygfrakt. Detta gör tågfrakten attraktiv när man behöver frakta gods över långa sträckor. Förutom det kan tågfrakt ta betydligt mycket mer gods än flyget och är inte heller lika beroende av väder och vind som sjöfrakt. 

Fördelar med tågfrakt: 

 • Snabbare än sjöfrakt
 • Billigare än flygfrakt
 • Bra för långa sträckor
 • Möjlighet till mycket tung last
 • Mindre väderberoende

Järnvägstransport från Kina med stadig tillväxt

Sedan det första tåget på handelsvägen mellan Kina och Europa har det stadigt ökat. En anledning är covid-19 pandemin då det skedde stora störningar globalt. Sjöfrakten fick ont om containrar och flygfrakten blev begränsad på grund av många inställda flyg. Detta ledde till ett sökande av nya transportlösningar. Även tågfrakt från Kina till Sverige har blivit allt vanligare samtidigt som tågrutterna förbättrats. Med tågfrakt från Kina kan företag minska sina leveranstider och få fler transportalternativ. 

Ditt-företag-+-sendify-mockup

Step 1

Fraktförmedling: Vi hjälper dig med tågfrakt till Kina

Med Sendify Freight kan du skicka paket-, pall- och containerfrakt via tåg, väg, flyg och sjöfrakt, med full support från vårt fraktförmedlingsteam. Gör en sökning i plattformen för att komma igång!

Beräkna ditt fraktpris

Priset på tågfrakt varierar

Priset på tågfrakt från Kina påverkas av flera olika faktorer. Bland annat:

 • Sträckan godset ska fraktas
 • Hur stor last
 • Hur populär rutten är
 • Olika tullavgifter

Det bästa är att kontakta logistik- och transportföretag för att få förslag på hela transportkedjan och på så sätt få en rättvis uppfattning av pris för tågfrakt från Kina. Då finns möjlighet att också få offerter baserade på unika behov och krav. 

Tågfrakt mellan Kina och Sverige – ett mer hållbart alternativ

Vikten av miljövänligare transporter kan givetvis inte poängteras nog. Tågfrakt mellan Kina och Sverige kan räknas som ett grönare alternativ än andra transporter av flera skäl. Överlag har järnvägstransport lägre koldioxidutsläpp än flyg- och vägtransport. De moderna godstågen är tillverkade för att vara så energieffektiva som möjligt och kan transportera mycket gods med en relativt låg energiförbrukning per enhet. En annan fördel för miljön är att när det blir färre lastbilstransporter så minskar också trycket på vägarna med färre köer som följd. Det förbättrar i sin tur luftkvaliteten och även säkerheten på vägarna. Tågfrakt innebär också mindre risk för oljeutsläpp och olyckor jämfört med sjöfrakt och vägfrakt. Sammanfattningsvis kan man säga att en utveckling av järnvägarna samt tågfrakt driven av elektricitet från förnybara energikällor kan minska påverkan på miljön ännu mer. 

Möjlighet till intermodala lösningar med tågfrakt från Kina 

Intermodala transporter innebär att man kan byta mellan olika enheter för att frakta något så smidigt och effektivt som möjligt. Om ett företag exempelvis vill använda tågfrakt till Kina så kan detta kombineras med att en sträcka körs med lastbil. Detta kan också beskrivas med ordet kombitransport, alltså att kombinera olika transportsätt. Med hjälp av containrar kan man flytta godset utan att behöva packa om innehållet. Det kan därför också ske tidseffektivt och utan risker för varorna. Med andra ord finns det många olika möjligheter för järnvägstransport från Kina.  

Låt oss hantera din tågfrakt till Kina

Vårt erfarna logistikteam tar han om din tågfrakt till Kina och finns vid din sida från upphämtning till leverans. Gör en sökning i plattformen för att komma igång!

Beräkna ditt fraktpris