Järnvägstransport – miljövänligt och effektivt

Järnvägstransporter öppnar möjligheten för godstransport på ett mer miljövänligt såväl som tidseffektivt sätt. Transport via järnväg klarar effektivt att transportera stora mängder gods mellan länder och kontinenter.

 • Flexibelt
 • Miljövänligt
 • Kostnadseffektivt
Beräkna ditt fraktpris
from country
Du måste skriva in en godsvikt
cn flag image
Please select a country
Du har inte valt godstyp än
Du måste skriva in en godsvikt

Jämför fraktlösningar från:

DHL logo
DSV logo
UPS logo
Fedex logo
TNT logo
Sendify Freight logo
Minst ett av länderna måste vara Sverige. Antingen inrikes, import till Sverige eller export från Sverige.

Järnvägstransport – miljövänligt och effektivt

Järnvägstransporter öppnar möjligheten för godstransport på ett mer miljövänligt såväl som tidseffektivt sätt. Transport via järnväg klarar effektivt att transportera stora mängder gods mellan länder och kontinenter.

 • Flexibelt
 • Miljövänligt
 • Kostnadseffektivt
Beräkna ditt fraktpris
from country
Du måste skriva in en godsvikt
cn flag image
Please select a country
Du har inte valt godstyp än
Du måste skriva in en godsvikt

Jämför fraktlösningar från:

DHL logo
DSV logo
UPS logo
Fedex logo
TNT logo
Sendify Freight logo
Minst ett av länderna måste vara Sverige. Antingen inrikes, import till Sverige eller export från Sverige.

Spraycon AB

“Sendify har fungerat otroligt bra för vår verksamhet.”

Järnvägstransport har flera fördelar 

En självklar fördel med transport på järnväg är givetvis den stora kapaciteten. Ett tåg kan transportera mycket stora mängder gods över långa avstånd. Då godstransporter på järnväg har möjligheten till de stora mängderna kan också priserna pressas och det blir ofta mycket kostnadseffektivt. Förutom det är den självklara fördelen hållbarheten. Med allt större hot om klimatförändringar är järnvägstransport ett miljövänligare val. De flesta godstransporterna via järnväg drivs av elektricitet, vilket gör det till ett grönare alternativ med betydligt lägre utsläpp av koldioxid. 

Godstransport på järnväg – ett pålitligt fraktsätt

Järnvägstransporter är inte lika beroende av väder och vindar som andra fraktsätt. Dessutom störs inte transport på järnväg av trafikstockningar och är överlag mer punktliga. Något annat som också är bra med järnvägstransport är att det är svårare för kriminella att stjäla från godstransport på järnväg. Det är svårare att komma åt transporter på järnväg och även att lossa gods, jämfört med en lastbil som exempelvis stannat på en rastplats. 

Godstransport på järnväg minskar trängsel

Ju mer transporter som sker på järnväg, desto mindre trängsel på vägarna. När godset kan flyttas från vägarna till rälsen minskar trängseln, köbildning och även risken för olyckor. Mängder av lastbilar byts ut mot ett långt tåg. Samtidigt sker transporten på ett effektivt och ett mer miljövänligt sätt. 

Järnvägstransport och intermodala transporter

Ordet intermodalitet används flitigt inom transportsektorn. Så vad betyder egentligen intermodala transporter? Enkelt förklarat kan man säga att intermodala transporter är att man byter mellan olika enheter för att kunna frakta på ett smidigt sätt mellan A och B. Ett annat ord för detta är kombitransport som också används för att beskriva olika kombinationer av transportsätt. Eftersom ett allt större utbyte sker globalt är det viktigt med möjligheten till intermodala transporter – alltså kombitransporter. Med moderna järnvägssystem och terminaler kan godstransport på järnväg flyta på smidigt med möjlighet till kombitransport när det behövs. Containrar och olika lastenheter flyttas smidigt över mellan olika transportsätt utan att påverka innehållet. På så sätt kan den huvudsakliga transporten ske via järnväg.

Ditt-företag-+-sendify-mockup

Step 1

Fraktförmedling: Vi hjälper dig med din järnvägstransport

Med Sendify Freight kan du skicka paket-, pall- och containerfrakt via tåg, väg, flyg och sjöfrakt, med full support från vårt fraktförmedlingsteam. Gör en sökning i plattformen för att komma igång!

Beräkna ditt fraktpris

Olika typer av järnvägstransporter

Man brukar dela in järnvägstransporter i olika typer, beroende på vilken typ av gods och hur det transporteras. När det gäller godstransport på järnväg så brukar man också skilja mellan: 

 • Full vagnslast

 • Containertransport

 • Styckegodstransport

Därefter tillkommer det även en rad olika typer av transporter, här kommer några exempel: 

 • Bulktransporter: är oftast transporter av stora mängder råmaterial, det kan vara t.ex. kol eller spannmål. Det transporteras då i särskilda godsvagnar som kan ta riktigt mycket last. Detta är en full vagnstransport. 
 • Intermodala transporter: som vi var inne på tidigare så handlar intermodala transporter om standardiserade containrar som kan flyttas mellan järnvägstransport och andra transportmedel som exempelvis lastbilar eller fartyg. 
 • Samlingstransporter: på järnväg är ett kostnadseffektivt och hållbart sätt att transportera stora mängder gods. Det är också det man kallar för styckegodstransport. Då samlar man ihop olika godsförsändelser från olika avsändare för att transportera ihop i samma godsvagn eller godståg. På det sättet undviker man att transporter på järnväg sker med tomma vagnar vilket bidrar till att det blir billigare och effektivare. 
 • Specialiserade transporter: kan handla om allt möjligt, exempelvis frysvagnar för färskvaror, olika typer av tankvagnar eller biltransportvagnar med fordon. 
 • Farligt gods: kan vara kemikalier eller bränslen som kräver strikta säkerhetsregler. Då behövs också speciellt anpassade vagnar och hantering för att garantera säkerheten. 

De olika typerna av godstransport på järnväg har olika fördelar och utmaningar och valet beror på flera olika faktorer. Till exempel vad det är för gods som ska fraktas, hur långt det ska transporteras, vad det får kosta och hur tidsplanen ser ut. 

Järnvägstransport – här för att stanna

Godstransport på järnväg är inget nytt fenomen, det har varit viktigt sedan mitten av 1800-talet. Men med miljö- och hållbarhet i allt större fokus är det ingen slump att det nu utreds olika smarta tekniska lösningar för ännu bättre och snabbare järnvägstransporter. Troligen kommer intermodala transporter utvecklas ytterligare för ännu smidigare övergångar mellan olika transportsätt. AI-drivna autonoma godståg är också något som kan ta järnvägstransporten till nya nivåer, och ge stora fördelar gällande effektivitet och kostnader. Men det kräver också noggrannhet för att garantera tillförlitligheten. Stora förändringar är på gång, och vad som sker med godstransporter på järnväg återstår att se.  

Låt oss hantera din järnvägstransport

Vårt erfarna logistikteam tar han om din järnvägstransport och finns vid din sida från upphämtning till leverans. Gör en sökning i plattformen för att komma igång!

Beräkna ditt fraktpris