Vad kostar sjöfrakt?

Ska du och ditt företag boka sjöfrakt och funderar på vad sjöfrakt kostar? Genom att boka din sjöfrakt med Sendifys erfarna fraktförmedling kommer ni spara både tid och pengar, skicka in en förfrågan så återkommer vi med en icke-bindande offert!

Beräkna ditt fraktpris
from country
Du måste skriva in en godsvikt
se flag image
Please select a country
Du har inte valt godstyp än
Du måste skriva in en godsvikt

Jämför fraktlösningar från:

DHL logo
DSV logo
UPS logo
Fedex logo
TNT logo
Sendify Freight logo
Minst ett av länderna måste vara Sverige. Antingen inrikes, import till Sverige eller export från Sverige.

Vad kostar sjöfrakt?

Ska du och ditt företag boka sjöfrakt och funderar på vad sjöfrakt kostar? Genom att boka din sjöfrakt med Sendifys erfarna fraktförmedling kommer ni spara både tid och pengar, skicka in en förfrågan så återkommer vi med en icke-bindande offert!

Beräkna ditt fraktpris
from country
Du måste skriva in en godsvikt
se flag image
Please select a country
Du har inte valt godstyp än
Du måste skriva in en godsvikt

Jämför fraktlösningar från:

DHL logo
DSV logo
UPS logo
Fedex logo
TNT logo
Sendify Freight logo
Minst ett av länderna måste vara Sverige. Antingen inrikes, import till Sverige eller export från Sverige.

Sjöfrakt eller flygfrakt? 

En av de främsta fördelarna med sjöfrakt är att de sjöfartyg som används för sjöfrakt har väldigt stor lastkapacitet vilket möjliggör att frakta stora mängder råvaror, varor och containrar över långa sträckor.

Eftersom det går att lasta så stora volymer på sjöfartygen blir det oftast billigare att frakta sina varor med sjöfrakt jämfört med flyg eller vägtransporter, framförallt när det gäller långa sträckor om godset ska fraktas. Sjöfrakt är också mer miljövänligt jämfört med exempelvis flygfrakt tack vare mindre utsläpp samt den stora volym som går att lasta på varje fartyg.

Hur mycket kostar sjöfrakt?

Hur mycket det kostar att frakta ditt företags varor via sjöfrakt beror på flera olika faktorer. En av faktorerna som påverkar priset för sjöfrakt mest är vilken typ av vara som ska fraktas. Det finns flera olika typer av sjöfartyg beroende på vilken typ av vara som ska transporteras.

Ska ditt företag frakta bulkvaror såsom kol, malm eller spannmål används så kallade bulkfartyg. Ro-ro-fartyg används för att transportera fordon såsom bilar och lastbilar, dessa fartyg har ramper för att möjliggöra att fordonen kan rulla ombord och av fartyget. Ett annat typ av sjöfartyg är tankfartyg som används för att transportera flytande laster såsom olja, gas och kemikalier.

Den kanske vanligaste typen av sjöfartyg är containerfartyg, de är helt enkelt specialiserade på att transportera containrar och har stora däck där containrarna kan staplas på varandra. Containerfartyg används för att transportera en mängd olika varor och har blivit en populär metod för sjöfrakt på grund av sin effektivitet och möjlighet till snabb lastning och lossning.

Detta påverkar priset på sjöfrakt

  • Typ av vara – Kostnaden för sjöfrakt beror först och främst på varans storlek, vikt, känslighet samt farlighet. Större och tyngre varor kräver normalt sett både mer utrymme och resurser ombord på fartyget. Känsliga eller farliga varor kan kräva särskilda säkerhetsåtgärder eller specialhantering.
  • Transportsträcka – Avståndet mellan avsändnings- och destinationshamnen påverkar kostnaden för sjöfrakt. Ju längre sträcka geografiskt sett, desto högre kostnad. Det beror på bränsleförbrukning, tid och andra resurskrav som är förknippade med en längre transportsträcka.
  • Bränslepriser – Kopplat till punkten ovan så påverkar såklart bränslepriserna även kostnaden att frakta varor med sjöfrakt, faktum är att bränslekostnader utgör en betydande del av sjöfraktkostnaden. Priserna på bunkerbränsle, som används av fartyg, kan variera och påverkas av faktorer som oljepriser, geopolitiska händelser och efterfrågan på marknaden.
  • Hamn- och terminalavgifter – Avgifter för att använda hamnar och terminaler påverkar också priset på sjöfrakt. Avgifterna avser att täcka kostnader för hantering av gods, lagring, kajavgifter och andra tjänster som tillhandahålls av hamnoperatörerna.
  • Fartygstyp och kapacitet – Även vilken typ av fartyg och dess kapacitet påverkar priset på sjöfrakt. Större fartyg med högre kapacitet kan ofta erbjuda mer kostnadseffektiva lösningar.
  • Tullavgifter och andra avgifter– Tullavgifter och andra avgifter såsom skatter påverkar också kostnaden för sjöfrakt. Tullar och andra handelsrestriktioner kan innebära extra administrativa kostnader och begränsningar som kan påverka prissättningen.

Hur mycket kostar det att skicka en container?

Att frakta en container varierar i pris och beror främst på vilken vikt och storlek containern har. En liten, standardcontainer som är cirka 6 meter lång kostar mellan 51 000 SEK och 72 000 SEK. För en större container som är omkring 12-meter lång ligger kostnaden från 82 000 SEK upp till 113 000 SEK. Såklart påverkar även distansen hur mycket sjöfrakten kostar.

Skicka in en förfrågan till oss på Sendify så får du en icke-bindande offert med ett pris för hur mycket din sjöfrakt skulle kosta samt vilket alternativ som är det bästa för just ditt gods!

Ditt-företag-+-sendify-mockup

Step 1

Fraktförmedling: Vi hjälper dig med din sjöfrakt

Med Sendify Freight kan du skicka paket-, pall- och containerfrakt via tåg, väg, flyg och sjöfrakt, med full support från vårt fraktförmedlingsteam. Gör en sökning i plattformen för att komma igång!

Beräkna ditt fraktpris

Boka din sjöfrakt med Sendify’s fraktförmedling

Genom att boka din sköfrakt med Sendify som har lång erfarenhet av fraktförmedling kan du spara både tid och pengar! Med oss kan du enkelt skicka allt ifrån mindre gods till hela containrar över hela världen. Beroende på volym på ditt dogs kan det antingen skickas i egen container eller alternativt tillsammans med annat gods.

Vi hjälper dig genom hela bokningsprocessen och allt du behöver göra är att skicka in en förfrågan, därefter återkommer vårt logistikteam med en icke-bindande offert! 

Skicka paket, pall & container med sjöfrakt

Vårt erfarna logistikteam tar han om din sjöfrakt och finns vid din sida från upphämtning till leverans. Gör en sökning i plattformen för att komma igång!

Beräkna ditt fraktpris