Vad är sjöfrakt?

Ska du och ditt företag boka sjöfrakt? Det kan tyckas som en krånglig process men inte om du bokar din sjöfrakt med Sendify. Spara både tid och pengar genom att boka din sjöfrakt med Sendifys erfarna fraktförmedling, skicka in en förfrågan så återkommer vi med med en icke-bindande offert!

Beräkna ditt fraktpris
from country
Du måste skriva in en godsvikt
se flag image
Please select a country
Du har inte valt godstyp än
Du måste skriva in en godsvikt

Jämför fraktlösningar från:

DHL logo
DSV logo
UPS logo
Fedex logo
TNT logo
Sendify Freight logo
Minst ett av länderna måste vara Sverige. Antingen inrikes, import till Sverige eller export från Sverige.

Vad är sjöfrakt?

Ska du och ditt företag boka sjöfrakt? Det kan tyckas som en krånglig process men inte om du bokar din sjöfrakt med Sendify. Spara både tid och pengar genom att boka din sjöfrakt med Sendifys erfarna fraktförmedling, skicka in en förfrågan så återkommer vi med med en icke-bindande offert!

Beräkna ditt fraktpris
from country
Du måste skriva in en godsvikt
se flag image
Please select a country
Du har inte valt godstyp än
Du måste skriva in en godsvikt

Jämför fraktlösningar från:

DHL logo
DSV logo
UPS logo
Fedex logo
TNT logo
Sendify Freight logo
Minst ett av länderna måste vara Sverige. Antingen inrikes, import till Sverige eller export från Sverige.

Vad är sjöfrakt och varför är det viktigt?

Varor och gods som transporteras med hjälp av fartyg över hav eller insjöar kallas för sjöfrakt. Sjöfrakt är en mycket viktig del av den internationella handeln och har använts i flera århundraden för att transportera stora mängder gods över långa sträckor. Sjöfrakten har en lång och betydelsefull historia som har haft en avgörande betydelse för att både forma världen ur flera aspekter.

Sjöfrakten har främjat handel, kommunikation och kulturellt utbyte mellan olika delar av världen som ligger långt ifrån varandra geografiskt sett. Ett utbyte som inte hade varit möjligt innan moderna transportsätt sattes i bruk. Sjöfrakten har samtidigt varit en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt, utveckling av nya teknologier och etablering av globala nätverk.

För att sammanfatta så är sjöfrakten viktig av flera skäl, vi listar här några av de främsta fördelarna med sjöfrakt.

 • Stora volymer – Fartyg har en betydligt större lastkapacitet än andra transportmedel, vilket gör det möjligt att frakta stora mängder råvaror, varor och containrar över världens hav på ett effektivt sätt. 
 • Ekonomiskt fördelaktigt – Det är oftast billigare att frakta varor med fartyg jämfört med flyg eller vägtransporter, särskilt när det gäller långa sträckor. 
 • Möjliggör internationell handel – Sjöfrakt g er tillgång till avlägsna marknader och genom använda sjöfartyg kan varor transporteras över haven till olika länder och kontinenter, vilket gör det möjligt för företag att nå en bredare kundbas och öka sin globala närvaro.
 • Lägre miljöpåverkan – Sjöfrakt anses vara det mest energieffektiva fraktalternativet och har lägre miljöpåverkan än vad exempelvis flygfrakt har. 

Olika typer av sjöfrakt och sjöfartyg

Det finns flera olika typer av sjöfartyg som används för sjöfrakt beroende på vilken typ av varor som ska transporteras. Här kan du läsa om de vanligaste typerna av fartyg som används vid sjöfrakt.

 • Bulkfartyg – används främst för att transportera bulkvaror såsom kol, malm, spannmål och olja. De har stora lastrum utan interna skott, vilket gör det möjligt att enkelt lasta och lossa stora volymer av löst gods.
 • Containerskepp – är fartyg som är specialiserade på att transportera containrar. De har stora däck och containrar kan staplas ovanpå varandra för att optimera utnyttjandet av lastutrymmet. Containerfartyg används för att transportera en mängd olika varor och har blivit en populär metod för sjöfrakt på grund av sin effektivitet och möjlighet till snabb lastning och lossning.
 • Ro-ro-fartyg – (roll-on/roll-off) används för att transportera fordon som bilar, lastbilar och andra fordon med hjul. Ro-ro-fartyg har rampar som gör det möjligt för fordonen att rulla ombord och av fartyget. 
 • Tankfartyg: Tankfartyg används för att transportera flytande laster såsom olja, gas och kemikalier. De har specialiserade tankar som är utformade för att säkert hålla och transportera dessa laster. Tankfartyg kan vara i olika storlekar, från mindre kustnära tankfartyg till stora supertankers.

Stegen i sjöfraktens process – från bokning till leverans

Sjöfraktens process omfattar flera steg där det första steget är själva bokningen av lasturtymmet. Att frakta varor och gods med sjöfrakt är möjligt både som företag och privatperson. Bokningen kan antingen göras direkt med själva rederiet eller genom en speditör, som Sendify, som då agerar mellanhand – du kommer igång och bokar din sjöfrakt med Sendify genom att skicka en förfrågan till oss!

När du bokar din sjöfrakt ska nödvändig dokumentation förberedas och lämnas in. Det kan vara dokumentation såsom handelsfakturor, fraktsedlar, tullfakturor samt tulldeklaration. Det är samtidigt viktigt att säkerställa vilka regler som gäller vid import och export för det landet som varorna ska skickas till. Sedan är det dags att förbereda varorna och godset som ska fraktas så att det är redo när fartyget anländer till hamnen.

Aktörer inom sjöfrakt 

Det finns flera olika aktörer som ofta benämns när man pratar om just sjöfrakt. Exempel på dessa är redare, speditör, hamnoperatör och tullmyndigheter och här nedan har vi förklarat vad de olika aktörerna har för uppgifter.

 • Redare – En redare är antingen ägare eller operatörer av ett eller flera sjöfartyg. De ansvarar för att driva fartygen, hantera lastning och lossning, samt planera och genomföra sjötransporter.
 • Speditörer – Speditörer är företag eller organisationer som fungerar som mellanhänder mellan varuleverantörer och rederier. De hjälper till med att boka fraktutrymme, hantera dokumentation, koordinera transporter och ge logistisk support – med andra ord precis det som Sendify sysslar med! 
 • Hamnoperatörer – Hamnoperatörer är ansvariga för att driva och hantera hamnanläggningar. De ansvarar för att tillhandahålla kajplatser, lasthanteringsutrustning och andra tjänster som krävs för att lasta, lossa och lagra varor vid hamnen.
 • Tullmyndigheter – Tullmyndigheter övervakar och reglerar import- och exportprocessen. De ansvarar för att kontrollera och granska vilka varor som fraktas in och ut från hamnarna, vilka tullavgifter samt eventuella andra avgifter som ska betalas, med mera. 
Ditt-företag-+-sendify-mockup

Step 1

Fraktförmedling: Vi hjälper dig med din sjöfrakt

Med Sendify Freight kan du skicka paket-, pall- och containerfrakt via tåg, väg, flyg och sjöfrakt, med full support från vårt fraktförmedlingsteam. Gör en sökning i plattformen för att komma igång!

Beräkna ditt fraktpris

Boka din sjöfrakt med Sendify’s fraktförmedling

Spara både tid och pengar genom att boka din sjöfrakt med Sendifys erfarna fraktförmedling. Med oss kan du enkelt skicka allt ifrån mindre gods till hela containrar över hela världen.

Med Sendify kan du skicka ditt gods med i containrar och beroende på volym skickas godset antingen i egen container alternativt tillsammans med annat gods. Med sjöfrakt kan du frakta många olika typer av gods inklusive farligt gods, frysta eller kylda varor.

Allt du behöver göra är att skicka in en förfrågan, därefter återkommer vårt logistikteam med en icke-bindande offert.

Skicka paket, pall & container med sjöfrakt

Vårt erfarna logistikteam tar han om din sjöfrakt och finns vid din sida från upphämtning till leverans. Gör en sökning i plattformen för att komma igång!

Beräkna ditt fraktpris