Nyckeltal inom logistik

I denna guide får du en förståelse för vad nyckeltal (KPI:er) är och hur dessa kan användas för att utveckla din verksamhet. Vare sig du är ny inom branschen eller söker nya vägar att förfina din strategi, har vi samlat det du behöver veta om nyckeltal inom logistikvärlden.

Vad är nyckeltal (KPI)?

Ett nyckeltal, eller KPI (Key Performance Indicator), är ett mätbart värde som företag använder sig av för att följa utvecklingen gentemot ett särskilt mål eller mätvärde. För att beskriva det på ett enklare sätt, siffror som visar hur företaget presterar inom ett valt område.

Vanligtvis är dessa kopplade till viktiga affärsmål. Genom analys och uppföljning går det att identifiera områden som fungerar bra och områden som behöver förbättras. Det betyder att nyckeltalen fungerar som ett bra underlag för affärsmässiga beslut.

Nyckeltal inom logistik ikon

Viktiga nyckeltal inom logistik

För att förstå hur väl ditt företags logistik fungerar, är det viktigt att hålla koll på specifika nyckeltal. Inom logistik syftar nyckeltal ofta till att uppnå snabba leveranser, minskade kostnader samt både hög kvalitet och produktivitet i logistiska processer. Nedan ser du några exempel som kan vara bra att hålla koll på.

 

Lageromsättningshastighet

Varulagrets omsättningshastighet är ett mått på hur ofta företagets lager säljs och ersätts under en given period. En hög lageromsättningshastighet kan indikera stark försäljning eller effektiv lagerhantering. Genom att säkerställa att varor inte blir kvar i lagret för länge hjälper det till att:

 • Minska kapitalbindningen
 • Förbättra kassaflödet

Ledtid

Detta mäter hur lång tid det tar från att en beställning placeras hos en leverantör tills dess att varorna tas emot, alltså hela kedjan från produktion och förpackning till frakt. En kortare ledtid innebär i allmänhet en bättre leveranskedja. Ofta utgör transporten en stor del av ledtiden vilket betyder att det är viktigt att välja en pålitlig och effektiv logistikpartner.

Fyllnadsgrad

Fyllnadsgraden mäter hur väl lastutrymmet utnyttjas under transport. En hög fyllnadsgrad innebär kort och gott färre transporter, vilket i sin tur bidrar till både effektivitet och lönsamhet.

Det svåra är att detta mäts både i volym och vikt. Därför krävs det noga planering av allt från hur varorna ska paketeras till hur lastutrymmet kan användas. 

En mer omfattande lösning som kan vara bra att överväga är konsolidering av logistik, vilket betyder att flera transporter kombineras till en. Men oavsett vilket sätt du väljer att optimera din fyllnadsgrad hjälper det till att: 

 • Minska antalet transporter
 • Öka kostnadseffektiviteten & lönsamhet
 • Skona miljön

Leveransförmåga (Perfect Order Rate)

Detta KPI mäter förmågan att leverera beställningar i tid och enligt kundens förväntningar. Stark leveransförmåga hjälper till att bygga upp ett starkare varumärke genom:

 • Kundnöjdhet
 • Lojalitet

Energieffektivitet

Ett mått på hur effektivt energi används inom transport och lagerhantering. Genom att mäta energieffektivitet kan företag identifiera områden där energianvändningen kan förbättras. Det här ger en förutsättningarna till att utveckla och förbättra processer, som kan betyda minskningar i både koldioxidutsläpp och driftskostnader. Det är ett effektivt sätt att främja en hållbar utveckling och stärka företagets miljöprofil.

Varför ska företag fokusera på energieffektivitet?

 • Minskad klimatpåverkan
 • Minskade driftskostnader
 • Främja hållbar utveckling
KPI inom logistik

Utveckla en KPI-strategi

Steg 1. Välj mål och nyckeltal

Starta med att definiera klara mål för vad företaget vill uppnå och välj relevanta KPI:er som speglar dessa mål. Detta innebär att fastställa specifika och mätbara indikatorer som är direkt kopplade till företagets framgång.

 

Steg 2. Skapa en kultur

Utbilda dina medarbetare och implementera en kultur där datadrivna beslut stödjer företagets strategiska mål. Standardisera processer för datainsamling och se till att alla inom organisationen förstår vilka KPI:er som följs och varför. Använd sedan insamlad data för att driva beslut, implementera förändringar och kommunicera framsteg.

 

Steg 3. Analysera och uppdatera

Granska och analysera nyckeltalen, använd sedan insikter från analysen för att identifiera områden för förbättring. Därefter justerar du strategin efter behov för att säkerställa att den fortsätter att möta företagets mål och förändrade omständigheter. Se till att dina KPI:er uppdateras regelbundet för att spegla marknadens, kundernas och organisationens aktuella situation.

Verktyg för att spåra KPI:er

För att effektivt spåra nyckeltal kan ett företag använda sig av olika verktyg och metoder. Detta inkluderar:

 • ERP-system (Enterprise Resource Planning): Integrerade system som hanterar affärsprocesser och möjliggör datainsamling och analys över olika avdelningar.
 • WMS (Warehouse Management System): System specifikt utvecklade för att hantera lageroperationer, vilket inkluderar spårning av lageromsättningshastighet och andra lagerrelaterade KPI:er.
 • BI-verktyg (Business Intelligence): Dessa verktyg samlar in, integrerar, analyserar och presenterar affärsinformation för att hjälpa till med beslutsfattande baserat på data.
 • Dashboards och rapporteringsverktyg: Plattformar som visualiserar data och KPI:er i realtid, vilket gör det lättare för beslutsfattare att övervaka prestanda och identifiera trender.

Genom att spåra och analysera nyckeltal inom logistik blir det enklare för företag att optimera sina processer.

Redo för enkel logistik?

Ta reda på hur enkelt det kan vara att boka frakt. Kom igång gratis hos Sendify och jämför fraktpriser för paket, pall och container idag!

Kom igång