Intermodal transport

Vad är egentligen intermodal transport och hur fungerar det i praktiken? I denna artikel får du en överblick av vad metoden innebär, vilka för- och nackdelar som finns samt vad den har för påverkan på kostnader och miljö.

Intermodal transport lastbil ikon

Vad är intermodal transport?

Intermodal transport kombinerar flera olika transportmedel som lastbilar, tåg och containerskepp i en sömlös transportkedja. Metoden bidrar till utvecklingen av logistik eftersom det underlättar godshantering och det främjar gröna transporter. Detta leder till en bra balans mellan kostnad, miljöpåverkan och effektivitet i hela transportprocessen. Skillnaden mot multimodal transport är att det krävs avtal för varje del av transporten istället för att en aktör är ansvarig för allt.

Tåg ikon

Hur fungerar intermodal transport?

Godset packas oftast i en container och förblir där under hela resan. Nyckeln till det hela är standardiseringen av containrar och möjligheten att använda dessa över olika transportslag utan att behöva lasta om godset. Därefter handlar det om att använda rätt typ av transportmedel på rätt plats i kedjan. Lastbilar erbjuder flexibilitet för kortare distanser och används ofta i början och slutet. Medan tåg och containerskepp, som en viktig del av vår transportinfrastruktur, används vid längre sträckor.

Processen blir smidig eftersom godset flyttas mellan de olika transporterna på en omlastningsterminal. Det leder till att företag sänker transportkostnader, minskar lastningstider och kan bidra till minskad miljöpåverkan jämfört med transport enbart med lastbil. Samtidigt minskar även trängseln på vägarna när järnvägs- och sjötransport används i större utsträckning.

Intermodal transport
Skepp ikon

Hur påverkar användningen av intermodal transport mig?

Intermodal transport har en betydande påverkan både på företag och konsumenter eftersom den påverkar hur varor levereras och kostnaden för dessa varor. För företag innebär det främst förbättringar i effektivitet och kostnadsbesparingar på grund av att företagen utnyttjar styrkorna hos varje transportslag.

För konsumenten kan dessa kostnadsbesparingar potentiellt leda till lägre priser på varor eftersom transportkostnader utgör en betydande del av priset på många produkter. Dessutom kan det även bidra till en mer pålitlig leveranskedja, vilket innebär mer konsekventa och tillförlitliga leveranstider.

Checklista ikon

För- och nackdelar med intermodal transport

Fördelar
  • Kostnadseffektivitet: Användning av järnväg och sjötransport för längre sträckor kan vara mer kostnadseffektivt jämfört med endast lastbilstransport, särskilt för stora volymer och långa distanser.

  • Miljövänlig transport: Minskade koldioxidutsläpp jämfört med enbart vägtransport. Tåg och fartyg är generellt mer bränsleeffektiva per fraktad enhet.

  • Säkerhet: Risken för stöld minskar när gods transporteras via järnväg eller sjöfart jämfört med enbart vägtransport. Minskad trängsel på vägarna minskar också risken för olyckor.

Nackdelar
  • Beroende av infrastruktur: Effektiv intermodal logistik kräver tillgång till välutvecklad infrastruktur, som hamnar, järnvägsnät och terminaler, vilket inte alltid är tillgängligt.

  • Begränsad flexibilitet: Lastbilstransport erbjuder mer flexibilitet i rutter och tider jämfört med tåg och fartyg som följer fastställda tidtabeller och rutter.

  • Initial investering: Uppstart av intermodala transportlösningar kan kräva betydande initiala investeringar.

Vi förenklar intermodala transporter

Sendify hjälper dig att hitta rätt transportsätt. Gör en sökning i plattformen för att komma igång!

Kom igång