Sendify

Vad innebär fraktdragande vikt?

Du kanske har hört begreppet "fraktdragande vikt" men ännu inte riktigt förstått vad det faktiskt handlar om? I denna artikel svarar vi på frågan vad fraktdragande vikt faktiskt är och hur du på enklast möjliga sätt räknar ut detta för din transport.

flygfrakt fördelar ikon

Vad är fraktdragande vikt?

Fraktdragande vikt är den vikt som används för att beräkna fraktkostnaden för en försändelse.

Den fraktdragande vikten kan både vara den faktiska vikten på försändelsen alternativt den volymbaserade vikten. Vad som används i sammanhanget beror på vilket av de två alternativen som är störst eller vilket alternativ som används av det transportföretag du önskar boka din frakt med.

  • Faktisk vikt är den faktiska tyngden av försändelsen när den mäts med en våg.
  • Volymbaserad vikt används när försändelsen är lätt men samtidigt tar upp mycket utrymme, exempelvis när ett paket är stort eller skrymmande. För att beräkna volymbaserad vikt används vanligtvis följande formel: längd x bredd x höjd / volymviktfaktor.
  • Volymviktfaktorn varierar beroende på transportföretag och typen av frakt. Den används för att omvandla försändelsens volym till en vikt som motsvarar den faktiska vikten. Om den volymbaserade vikten är högre än den faktiska vikten används denna för att beräkna själva fraktkostnaden.

Genom att använda antingen den faktiska vikten eller den volymbaserade vikten kan transportföretaget helt enkelt avgöra fraktkostnaden för en försändelse.

I tabellen nedan kan du se vilken volymfaktor du bör räkna med för olika transportföretag och deras fraktprodukter.

räkna ut fraktdragande vikt

Fraktdragande vikt = längd x bredd x höjd x volymfaktor
flygfrakt fördelar ikon

Räkna ut fraktdragande vikt

Fraktdragande vikt används i stor utsträckning i logistikvärlden, men hur räknar du egentligen ut denna?

Om du har ett paket som exempelvis väger 19 kg så betyder detta att fraktpriset debiteras efter volym och inte efter den faktiska vikten, häng med på vår uträkning nedan:

För att räkna ut fraktdragande vikt använder du formeln: längd x bredd x höjd x 280 (volymfaktor).

räkna ut fraktdragande vikt - Sendify

Exempelvis: Vi hittar på att du har ett paket som väger 1 kg och som är måtten: 62 x 50 x 50 cm dvs. 0,62 x 0,5 x 0,5 = 0,155 kubikmeter i volym.

Därefter tar vi volymen och multiplicerar med 280 dvs. 0.155 x 280 = 43.4 kg i frakdragande vikt.

Därefter jämförs den verkliga vikten (19 kg) med volymvikt (43,4 kg), här kommer frakten debiteras efter volymvikten då detta är den högre summan.

OBS! När du gör en sökning via Sendify så räknar vi naturligtvis ut detta helt automatiskt, och detta är därför ingenting du behöver lägga på minnet. 

Trött på att lära dig nya logistiktermer? Boka din frakt med Sendify!

  • Jämför bland 100-tals olika fraktalternativ
  • Hitta den billigaste och smidigaste frakten
  • Skicka paket, pall & container tryggt i Sendify
Se ditt fraktpris

Vad är skillnaden mellan faktisk vikt och volymbaserad vikt?

Faktisk vikt är den faktiska tyngden av din försändelse.

Volymbaserad vikt beräknas baserat på försändelsens volym i förhållande till en volymviktfaktor, vanligen 280.

Se vårt räkneexempel ovan.

Hur beräknar man volymbaserad vikt?

Volymbaserad vikt beräknas vanligtvis genom att multiplicera försändelsens längd, bredd och höjd och sedan dela med volymviktfaktorn som anges av transportföretaget (vanligen 280).

Varför används volymbaserad vikt istället för faktisk vikt?

Volymbaserad vikt används när försändelsen är lätt men samtidigt tar upp mycket utrymme.

Detta hjälper till att säkerställa att fraktkostnaden återspeglar den verkliga utrymmesbelastningen som försändelsen tar upp på transportmedlet.

Vilken vikt används för att beräkna fraktkostnaden?

Beroende på omständigheterna och transportföretagets policy används antingen den faktiska vikten eller den volymbaserade vikten för att beräkna fraktkostnaden.

Den högre vikten av dessa två används oftast av transportörerna.

 

Varför är det viktigt att förstå fraktdragande vikt?

Att förstå fraktdragande vikt är viktigt för att kunna beräkna korrekt fraktkostnad och undvika överraskningar eller felaktiga beräkningar.

Det kan också hjälpa till att planera och optimera fraktutrymmet för att minska kostnader och maximera effektiviteten av denna.