Flakmeter: Räkna ut rätt flakmeter för din last

Du kanske har hört begreppet "flakmeter" men ännu inte riktigt förstått vad det faktiskt handlar om? I denna artikel svarar vi på frågan vad flakmeter faktiskt innebär och hur du på enklast möjliga sätt räknar ut flakmeter för din transport.

flygfrakt fördelar ikon flakmeter eori nummer brexit

Vad är flakmeter?

Genom att veta flakmetern (eller flm) kan du enklare planera, optimera och organisera din lastningen för att använda tranportutrymmet på flaket på bästa möjliga sätt. Att ha koll på antalet meter hjälper dig även att undvika onödig och kostsam överlastning.

Ofta kan överlastning både vara farligt och även skada både fordonet som är överlastat och vägen lastbilen kör på. Kort och gott, flm är ett användbart uttryck inom logistikbranschen, vilket hjälper till att optimera transporten genom att säkerställa att du inte överskrider den tillåtna kapaciteten på flaket.

Flaket innebär den platta ytan på baksidan av en lastbil, transportbil eller budbil där du kan placera olika typer av last. Genom att mäta flm kan du enkelt få en uppskattning av hur mycket utrymme lasten tar upp på flaket (eller ytan).

flygfrakt fördelar ikon flakmeter eori nummer brexit

Hur mycket är en flakmeter?

En flakmeter (flm) är ingen specifik enhet för att mäta längd eller volym. Flm är istället en term som används för att beskriva utrymmet på ett flak eller transportfordon. Det är ett uttryck som många gånger används i transportbranschen för att beräkna hur mycket utrymme en viss last tar på flaket.

För att räkna ut en flm behöver du ha koll på längden och bredden på just det specifika flaket. Här är ett räkneexempel 4 m * 2 m = 8 kvm. 8 kvm / 2.4 = 3.33 flm.

Flakmeter = längden på flaket (i meter) * bredden på flaket (i meter) / 2.4
flygfrakt fördelar ikon flakmeter eori nummer brexit

Hur räknar jag ut flakmeter?

Att räkna ut flakmeter (flm) är enkelt, du behöver bara känna till två saker: längden och bredden på ditt flak. Nedan  är en enkel formel för att beräkna antalet flm:

Flm = längden på flaket (i meter) * bredden på flaket (i meter) / 2.4

Exempelvis, låt säga att du har en lastbil med ett flak som är 4 meter långt och 2 meter brett. För att räkna ut dess flm multiplicerar du 4 med 2:

Flm = (4 meter * 2 meter) / 2.4 = 3.33 flm

I detta exempel betyder det att du har 3.33 flm utrymme på ditt flak att fylla med last.

Observera att det är viktigt att mäta både längden och bredden på flaket noggrant för att få en så korrekt beräkning som möjligt. Om du har olika avsnitt på ditt flak med olika längder eller bredder är vårt tips att beräkna flm för varje avsnitt separat och sedan addera dem för att få den totala flm för hela flaket.

Beräkna flakmeter

flakmeter

0 flm
flygfrakt fördelar ikon flakmeter eori nummer brexit

Hur många flakmeter är en pall?

Notera att storleken på en pall kan variera beroende på standarden och det geografiska området. En vanlig standardstorlek för en EUR-pall (Europall) är 120 cm i längd och 80 cm i bredd. Men det finns även andra storlekar och specialpallar att ta hänsyn till.

Exempelvis, om vi antar att du har en EUR-pall, och om vi tar pallens längd och bredd och omvandlar det till meter, skulle vi ha 1,2 meter (120 cm) i längd och 0,8 meter (80 cm) i bredd.

Därefter multiplicerar vi dessa två mått för att få en uppskattning av pallens area i kvadratmeter:

Pallens area = 1,2 meter * 0,8 meter = 0,96 kvadratmeter

Pallens flakmeter (flm) = 0.96 kvadratmeter / 2.4 = 0.4 flm

Det betyder att en EUR-pall skulle uppta 0,4 flm på ett flak när den placeras platt. Men kom ihåg att detta är en ungefärlig uppskattning, eftersom vissa faktorer som höjden på lasten och eventuella överhäng kan påverka den faktiska mängden utrymme som en pall tar upp på ett flak.

Sammanfattningsvis kan vi säga att en pall tar upp ungefär 0,4 flm på ett flak om vi utgår från en standard EUR-pall.

Trött på att lära dig nya logistiktermer? Boka din frakt med Sendify!

  • Jämför bland 100-tals olika fraktalternativ
  • Hitta den billigaste och smidigaste frakten
  • Skicka paket, pall & container tryggt i Sendify
Kom igång

Vanliga frågor kring flakmeter

Hur hög är en lastbil?

Lastutrymmet i en lastbil är vanligtvis 2.8 meter i höjd.

Hur bred är en lastbil?

Lastutrymmet i en lastbil är vanligtvis 2.4 meter i bredd.

Flakmeter för en trailer?

En trailer har ofta kapacitet att lasta 13,6 flm, eller 33 pallplatser. Det är en allmän förenkling att dessa trailers kan bära en vikt på upp till 24 ton och hantera en höjd på 2,6 meter.

Flakmeter för en lastbil?

I Sverige är det vanligast att lastbil + släp motsvarar 24 meter, och motsvarar då 19.2 flm i lastutrymme.

 

Flakmeter för en EU pall?

En EU pall motsvarar 0.4 flm.

Hur beräknar man flakmeter?

Att beräkna flm är enkelt! Du multiplicerar längden och bredden på flaket och delar denna summa med 2.4. Resultatet blir en areaenhet, likt kvm, som då representerar storleken på utrymmet på flaket.

Exempelvis, om flaket är 4 meter långt och 2 meter brett, blir flm 3.33.

Finns det olika typer av flakmeter?

Nej, själva konceptet med flm är detsamma oavsett typen av flak eller transportfordon. Beräkningen baseras på längd och bredd. Naturligtvis kan flm användas för att mäta utrymmet på olika typer av flak, såsom öppna flak, containrar eller släpvagnar.

Vad är syftet med att använda flakmeter?

Syftet med flm är att kunna planera och optimera din lastning på bästa möjliga sätt!

Finns det några standardmått för flakmeter?

Nej, det finns inga specifika standardmått för flm. Antalet flm beror på längden och bredden på det specifika flaket. Flm är därför ett relativt begrepp för att beskriva lastutrymmet.

Vad händer om lasten överskrider flakmetern?

Lasten tar då upp mer utrymme än vad som “tillåts”, detta kan innebära att du är på gång att överlasta ditt fordon. Vårt tips är alltid att till varje pris undvika överlastning och respektera den tillåtna kapaciteten på flaket så att transporten kan hanteras på ett säkert sätt.

Kan man använda flakmeter för olika typer av last?

Ja, flm kan användas för att mäta utrymmet för olika typer av last, till exempel lådor, pallar, rör, eller andra föremål som ska transporteras på ett flak.

Kan flakmetern användas för att beräkna lasthöjden?

Nej, flm mäter inte höjden på lasten, flm fokuserar istället på längd och bredd.

Kan flakmetern användas för att beräkna vikten av lasten?

Nej, flm används främst för att mäta utrymmet på ett flak, ej för att beräkna vikten på din last.

Finns det några riktlinjer eller regler för att använda flakmeter?

Det finns inga specifika regler eller riktlinjer för att använda sig av begreppet flm.

Kan jag använda flakmeter för att planera lastningen av mitt fordon?

Absolut! Detta är ett av huvudsyftena med flm.

Genom att mäta och beräkna flm för ditt flak kan du få en uppskattning av hur mycket utrymme lasten kommer att ta upp och planera lastningen på ett enkelt sätt!