Allt du behöver veta om farligt gods

Inte alla produkter och varor kan skickas utan vidare. Särskilt för varor som klassificeras som farligt gods finns det vissa restriktioner och saker att tänka på. I den här artikeln förklarar Sendify hur farliga ämnen klassificeras och vad som måste tas i beaktning vid frakt. Följ våra tips, lär dig mer om snabb och säker frakt och håll dig uppdaterad!

flygfrakt fördelar ikon flakmeter eori nummer brexit

Vad är farligt gods?

Farligt gods är ämnen eller föremål som, på grund av sina egenskaper, kan utgöra en risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljö under transport. Dessa ämnen och föremål kan vara explosiva, brandfarliga, giftiga, frätande, radioaktiva eller på annat sätt farliga.

Farligt gods kan omfatta en bred variation av ämnen och material, inklusive kemikalier, gaser, vätskor, fasta ämnen, biologiska ämnen, radioaktiva material och mycket mer.

flygfrakt fördelar ikon flakmeter eori nummer brexit

Vad räknas som farligt gods?

Här är ett par exempel på vanliga typer av farligt gods:

 1. Explosiva ämnen: Detta inkluderar ämnen som kan explodera, såsom dynamit, fyrverkerier, ammunition och detonatorer.
 2. Brandfarliga ämnen: Detta omfattar ämnen som kan antändas och brinna, exempelvis bränslen, lösningsmedel, färg, gasol och vissa kemikalier.
 3. Giftiga ämnen: Giftiga ämnen är ämnen som kan orsaka skada på hälsa eller miljö vid exponering. Det kan inkludera kemikalier, bekämpningsmedel, läkemedel och vissa biologiska ämnen.
 4. Frätande ämnen: Frätande ämnen är ämnen som kan orsaka allvarliga skador på hud, ögon eller andra vävnader vid kontakt, till exempel syror eller baser.
 5. Radioaktiva material: Detta inkluderar material som avger joniserande strålning, såsom vissa kärnavfall eller använda radioaktiva källor.
flygfrakt fördelar ikon flakmeter eori nummer brexit

Hur kategoriseras farligt gods?

Farligt gods kategoriseras vanligtvis baserat på deras egenskaper och faror, såsom brandfarlighet, toxicitet, explosivitet etc.

De vanligaste kategorierna inkluderar klass 1 (explosiva ämnen), klass 2 (gaser), klass 3 (brandfarliga vätskor), klass 4 (brandfarliga fasta ämnen), klass 5 (oxiderande ämnen), klass 6 (giftiga ämnen), klass 7 (radioaktiva material) och klass 8 (frätande ämnen).

flygfrakt fördelar ikon flakmeter eori nummer brexit

Vilka klassificeringar finns för farligt gods?

Farligt gods är indelat i nio kategorier baserat på sina egenskaper, har har vi samlat hela listan:

 1. Explosiva ämnen och föremål
  Det inkluderar ammunition, sprängämnen, tändmedel och pyrotekniska produkter. Vanliga pyrotekniska produkter är fyrverkerier och pyroteknisk säkerhetsutrustning. Dessa används inom olika områden, såsom sprängämnes- och ammunitionstillverkning, försvar, gruvdrift, anläggningsarbete och import av fyrverkerier. Explosiva ämnen kan vara i fast eller flytande form.
 2. Gaser
  Det omfattar brandfarliga och icke-brandfarliga gaser samt giftiga gaser. Exempel på sådana produkter är hårspray, gasol, tändare, sprayfärg, insektsmedel i sprayform, dykartuber, syrgas och svetsgaser.
 3. Brandfarliga vätskor
  Det inkluderar drivmedel som bensin, diesel och etanol, vissa parfymer, alkoholhaltiga drycker (med 70 procent alkoholhalt) och tändvätskor.
 4. Brandfarliga fasta ämnen
  Omfattar brandfarliga fasta ämnen som tändstickor och metallpulver, självantändande ämnen som kol och fiskmjöl, samt ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten, exempelvis kalium och magnesium.
 5. Oxiderande ämnen och organiska peroxider
  Det inkluderar blekmedel, vissa hårprodukter och syror.
 6. Giftiga och smittförande ämnen
  Det omfattar giftiga ämnen som kvicksilverföreningar och cyanider, samt smittförande ämnen som bakterier, levande virus och laboratorieprover.
 7. Radioaktiva ämnen
  Det inkluderar brandvarnare, vissa mätinstrument och vissa pacemakers.
 8. Frätande ämnen
  Det omfattar frätande ämnen som batterier och ättiksyra.
 9. Övriga farliga ämnen och föremål
  Det inkluderar fordon, motorsågar, batterier, batteridrivna enheter, asbest och torris, samt vissa första hjälpen-produkter.
flygfrakt fördelar ikon flakmeter eori nummer brexit

Vilka regler gäller för transport av farligt gods?

Transporten av farligt gods regleras av olika internationella och nationella regelverk och föreskrifter.

Exempel på sådana regler inkluderar ADR (Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg), IMDG (Internationella sjöfartsorganisationens regler för transport av farligt gods till sjöss) och IATA (International Air Transport Association) för flygtransport av farligt gods.

Trött på att lära dig nya logistiktermer? Boka din frakt med Sendify!

 • Jämför bland 100-tals olika fraktalternativ
 • Hitta den billigaste och smidigaste frakten
 • Skicka paket, pall & container tryggt i Sendify
Se ditt fraktpris
flygfrakt fördelar ikon flakmeter eori nummer brexit

Vilka dokument och tillstånd krävs för transport av farligt gods?

För transport av farligt gods krävs vanligtvis olika dokument, såsom farligt gods deklaration, fraktsedlar, transportdokument, tillstånd och godsdeklaration. Beroende på typen av farligt gods och transportmedel kan det också krävas särskilda tillstånd eller certifikat för att transportera farliga ämnen lagligt och säkert.

Läs mer hos MSB.

flygfrakt fördelar ikon flakmeter eori nummer brexit

Vilka krav finns det för märkning och förpackning av farligt gods?

Farligt gods måste vara märkta, etiketterade och förpackade på ett säkert sätt enligt gällande regler och föreskrifter. Detta inkluderar användning av korrekta etiketter, plaketter, säkerhetsdatablad och lämpliga förpackningar som kan motstå eventuella risker under transport.

Behöver jag fylla i en godsdeklaration farligt gods?

Vad är en godsdeklaration mall?

Det är en mall för hur du fyller i en godsdeklaration för farligt gods. I deklarationen beskriver man godset så att det hanteras rätt under transport.
(farligt gods deklaration mall hittar du här MSB)

Vad menas med farligt gods nummer?

Det kallas för ett UN-nummer, och det är ett identifieringsnummer för farlig gods som består av 4 siffror.