Få full koll på drivmedelstillägg

När man som företag använder sig av olika transportföretag är det viktigt att ha koll på samtliga avgifter. Drivmedelstillägg är en sådan avgift som är viktig att ha med i sina kostnadsberäkningar för att inte få överraskande kostnadsökningar för frakt. Sendify hjälper dig få svar på dina frågor!

spedition-lila

Vad är drivmedelstillägg?

Drivmedelstillägg är en avgift som transportföretag använder sig av för att kompensera för ökade kostnader för bränsle såsom diesel och bensin när oljepriserna stiger. Tillägget används normalt för att följa de variationer som sker i bränslepriserna, som i sin tur påverkar kostnaderna för den aktuella transporten. Tillägget görs för att transporten ska fortsätta vara lönsam. Drivmedelstilläggets index varierar mellan olika transportföretag men förändras alltså också i samband med den aktuella prisnivån för bränsle. I de flesta fallen skriver transportföretagen ut detta som en procentandel av den totala kostnaden för transporten. Denna regleras sedan regelbundet för att spegla förändringarna i bränslepriset. Många företag lägger ut det uppdaterade drivmedelstillägget en gång i månaden men det finns olika intervaller. 

spedition-lila

DHL drivmedelstillägg

DHL som är ett av världens största företag när det kommer till logistik och frakt, använder sig givetvis också av drivmedelstillägg som en del av transportkostnaderna. Bränslepriserna varierar ju också över såväl tid som mellan olika regioner vilket leder till att drivmedelsavgiften behöver justeras regelbundet. Därför är det viktigt att ha en direkt kontakt med DHL för att ha den senaste informationen om drivmedelstillägg från just DHL och det land eller länder som gäller för transporten. 

spedition-lila

Schenker drivmedelstillägg

Schenker är ett globalt logistikföretag som grundades 1872 i Österrike. Drivmedestillägg hos Schenker räknas ut i samband med varje månadsskifte. Där kan du också se valutajusteringar, olika länder och total procent. Tilläggen kommer alltså löpande och det är viktigt att alltid föra en kommunikation om priserna när transporten är aktuell. 

spedition-lila

Bring drivmedelstillägg

Bring är ett norskt post- och logistikföretag som har sin största marknad främst i Norden men även internationellt. Hos Bring beräknas drivmedelstillägget utifrån det genomsnittliga priset för diesel i Europa. Bring Cargo Internationals drivmedelstillägg (som då också inkluderar Ad-Blue) justeras den tionde varje månad. Den kostanden visas sedan separat på fakturan. Även Bring förespråkar dock en kommunikation om man är osäker kring några tilläggsavgifter. Här kan du läsa mer om Brings drivmedelstillägg inrikes.

boka frakt online

Postnord drivmedelstillägg

Postnord är en koncern som ägs av både danska och svenska staten. Drivmedelstillägg hos Postnord uppdateras varje månad för både inrikes- och utrikestrasporter. Drivmedelstillägget är en procentandel av fraktutgifterna och baseras på föregående månads konsumentprisindex för diesel som kommer från Statistikcentralen. Läs mer här.

Boka din frakt med Sendify!

Med Sendify’s snabba plattform för fraktbokning kan du söka och jämföra fraktalternativ från DHL, DSV, UPS, FedEx och TNT innan du bokar. Det är helt kostnadsfritt att skapa ett konto och du kan komma igång att boka din frakt inom bara några minuter!

Kom igång

Nu har du förhoppningsvis lite bättre koll! Men här följer också svar på vanliga frågor om drivmedelstillägg.

Hur räknar man ut drivmedelstillägg?

Drivmedelstillägg som också förkortat kallas DMT tillkommer som en extra kostnad utöver själva fraktpriset. Detta anges för det mesta i procent men kan också förekomma i ett fast tillägg. Transportföretagen är skyldiga att alltid vara tydliga med vad de har för drivmedelstillägg. En formel som brukar användas för att räkna ut DMT är följande: förändring enligt index*drivmedelsandel/(aktuell prisnivå/prisnivå vid basmånaden). På transportföretagens hemsidor hittar du listor över olika index och hur priserna förändrats. Tveka aldrig att ta kontakt för att få en tydligare bild av vad den slutgiltiga kostnaden blir. Läs mer hur du kan räkna här.

Varför har man drivmedelstillägg?

Drivmedelstillägget användas för att kunna följa med i svängarna om det blir snabbt stigande priser på bränsle. Då det ofta kan råda en osäkerhet kring bränsle- och förarkostnader så behövs ökade marginaler för åkeriföretagen. Det är riskfyllt att gissa sig till kostnadsutvecklingar och på samma sätt kan fasta priser vara svåra för längre samarbeten och affärer. Drivmedelstillägg används ofta som en kompensation för ökade kostnader och lite som en slags försäkring för åkeriföretagen för att det ska gå runt. 

Vad är SÅ Index?

Så index finns för att på ett enkelt sätt kunna reglera ersättningar vid lastbilstransporter. Kostnadsförändringarna mäts av SCB (Statistiska Centralbyrån). Tanken är att förhållandet mellan kostnader och priser ska fungera och skapa bättre möjligheter till långsiktiga och bra samarbeten. 

När justerar man DMT?

Olika företag gör på olika sätt. Ju oftare en avläsning förs ju mer följer drivmedelstillägget det faktiska priset. För vissa företag där ändringar kanske bara görs två gånger per år riskerar man att halka efter prismässigt. Den huvudsakliga orsaken till DMT är att man ska kunna hantera kraftiga prisstegringar på diesel. 

Vad är viktigt att tänka på som kund?

Det är viktigt att alltid få veta vad drivmedelstillägget är och när detta kan komma att förändras. Det är också viktigt för dig som företag att få en förståelse vad den slutliga kostnaden kan bli efter tillägget. Be alltid om senaste siffror och se till att ha en tydlig kommunikation så att du är väl insatt i hur prissättningen fungerar. Om du jämför olika transportföretag så är det viktigt att alltid utgå från just ditt företags behov.