Sendify

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Läs mer

Hur undviker man tillägg på fakturan?

2018.05.21

Några av de vanligaste frågorna vi får från våra användare rör fraktpriser; vad kostar frakt egentligen och vilka faktorer påverkar priserna?

Att beräkna fraktpris på förhand

Att på förhand veta vad slutpriset på en sändning är problematiskt, då det finns händelser som sker efter bokningen som kan påverka priset.  Detta ställer till det för fraktbokare, speciellt på företag som jobbar med försäljning av varor och fraktkostnaden kanske måste räknas ut innan man fakturerar för den sålda varan.

På Sendify har vi höga ambitioner och jobbar mot en nollvision där alla förutsägbara kostnader är inräknade när vi presenterar ett pris i tjänsten. Vårt system har idag en algoritm som tar hänsyn till alla tillägg, såsom drivmedelstillägg eller storstadstillägg, som går att räkna med på förhand.

Trots det stämmer inte alltid priset. Varför?

Tilläggsfakturor i efterhand är både frustrerande och kostsamt. Men de är enkla att undvika. Förstår vi alla komponenter i ett fraktpris kan vi räkna ut det i förhand och försäkra oss om att inga kostnader tillkommer i efterhand. Vi vet att transportörerna kontrollmäter och väger allt gods vid upphämtning. Trots detta är felaktiga mått- och viktangivelser en av de mest frekventa tilläggsposterna vi ser. Vanligast är att avvikelser förekommer och därmed kan undvikas vid tre olika tillfällen:

 

1. Bokning
Vårt system är beroende av uppgifterna som du anger. Utifrån vikt, mått, avsändarens- och mottagarens adresser, ledtid, etc, beställer vi upphämtning. Om uppgifterna inte stämmer så kan transportören ändra sändningen till en annan produkt, eventuellt dyrare, produkt. Dessutom kan en extraavgift tas ut om godset avviker från beställningen och påverkat transportörernas planering. Därför är det viktigt att du anger rätt uppgifter vid bokningen. Vill du vara extra säker på att slippa tillägget så ska du överskatta dimensionerna något.  Glöm inte heller att ange om det ska levereras till en privatperson eller om det är stapelbart eller ej för att få ett korrekt pris.

 

2. Upphämtning
Både upphämtning och leverans behöver ske utan någon avvikelse från avsändare eller mottagare. Chauffören måste kunna komma fram för upphämtningen, kontaktuppgifterna måste stämma och kontaktpersonen vara tillgänglig.

 

3. Leverans
Återigen är det viktigt att uppgifterna är korrekta. Har användaren angett rätt personnummer för Servicepoint så att de kan nå ut med SMS-aviseringar? Är mottagaren på plats och tillgänglig på utsatt tid för leverans och går hen att kontakta?

 

Varför är storleken viktig?

Hanteringen av frakt påverkas av både storlek och propositioner. Många fraktalternativ med våra transportörer innebär att de hanteras i terminaler. Om godset är för litet eller för stort så kan det inte hanterat maskinellt. Istället hanteras det för hand vilket medför högre priser. Man måste även ta hänsyn till måtten vid transporten. Större föremål kan vara svåra att göra plats för, då måste man anpassa transporten efter detta, vilket såklart ger upphov till ett högre pris.

 

Mät rätt

Logistik ska vara lätt och att mäta rätt ska inte vara ett hinder. Här följer några tips som hjälper dig på vägen:

Måtten anges alltid i centimeter (cm) och i förhållande längd*bredd*höjd (l*b*h).

Placera ditt föremål på ett bord, golv eller annat platt underlag. Mät alltid från de längsta eller bredaste punkterna på respektive sida av föremålet för att få en rätt mått.

L – den längsta sidan mot underlaget.

B – den kortaste sidan mot underlaget

H – den högsta sidan på höjden. 

 

Volym och vikt

Med vissa typer av transport, exempelvis med flyg så finns det begränsningar både i utrymme och med vikt. Transportörerna räknar då Volymvikt som räknas ut på följande vis:

 

1.Börja med att räkna ut volymen, l*b*h. Räkna i enheten meter (m), då volymen anges i kubikmeter (m3).

 

2. Volymen multipliceras med en konstant som är unik för varje transportör. Det man får fram då är Volymvikten.

 

3. Om volymvikten överstiger den verkliga vikten betalar man för denna istället.  

 

Det är alltså inte svårt att mäta din frakt, det handlar bara om noggrannhet. Men det lönar sig. Du får ett korrekt pris och slipper överraskningar med tråkiga tilläggsfakturor. I vårt TA-system kan du enkelt skriva in alla dina mått, uppgifter och önskemål kring frakt. På så sätt kan vi enkelt ta fram de bästa alternativen för dig.

 

Vem skickar du till?

Vem din mottagare är har också inflytande över priset. Priset sätts beroende på om din mottagare är ett företag eller en privatperson. Leverans till privatpersoner innebär ett tillägg utöver ordinarie fraktpris och kostar då mer på grund av att det kräver separat hantering av transportören och det blir en avisering som medför extra arbete. Leveransen kräver också att det finns en person tillgänglig som tar emot godset. Därför stiger priserna. Men med leveranser till Service Point kan priserna hållas nere eftersom att de hämtas hos ett ombud. Om du skickar till någon som har enskild firma så måste du också vara noga med att ange detta i bokningen. Skriv för- och efternamn och Enskild Firma så blir det korrekt.