Sendify

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Läs mer

Sendify vill förändra en konservativ bransch…

2015.11.28

 

Genom en användarvänlig tjänst är Sendify uppstickaren som vill förenkla transportbranschen. Bakom tjänsten står studenter från Chalmers Tekniska Högskola som har insett att små och medelstora företag som skickar gods behöver smidigare transportlösningar.

 

Musikbranschen har genomgått det. Taxinäringen likaså. Nu står transportbranschen på tur att förändras när uppstickaren Sendify lanserar sin nya tjänst i slutet av november. Genom en förenklad process vill Sendify hjälpa små och medelstora företag att hitta och boka de transportalternativ som passar dem bäst.

Grundaren Fredrik Edeland och en grupp studenter på Chalmers noterade att transportbranschen är konservativ — med ytterst lite innovation vad gäller serviceerbjudande. För företag har det dessutom länge varit svårt att få en överblick över olika transportalternativ samtidigt som förväntningarna ofta är höga.

‐ Man har nöjt sig med hur transportbranschen ser ut och man har ofta för höga förväntningar på fraktbolagen. Samtidigt har fraktbolagen varit dåliga på att kommunicera till kunderna vad som gäller, vilket har medfört ett gap, säger Fredrik.

Processen att skicka gods är i sig inte heller vidare smidig, menar Fredrik. Bland annat finns en problematik i att företag använder flera olika fraktbolag som alla tillämpar olika villkor och vars hemsidor sällan är särskilt användarvänliga.

Vad är då Sendify? Fredrik förklarar tjänsten som en transparent sökportal där både små och medelstora företag samt privatpersoner enkelt kan boka transporter till och från Sverige. Med några få knapptryck, efter att ha valt leveransadress och godsets dimensioner, visas samtliga transportalternativ från de olika fraktbolagen. Dessa kan sedan sorteras efter pris eller leveranstid och kunden bokar frakt direkt via Sendify.

‐ Allt handlar om att förenkla logistiken. Vi har byggt in hela flödet, tar ett helhetsansvar och vill vara den enda kontaktpunkten för kunderna. Som kund knyter man avtal med oss och själva processen att komma igång tar endast ett par minuter, säger han.

Många av de ledande transportbolagen har anslutit sig till Sendify redan innan lanseringen. I framtiden är dock tanken att även andra aktörer såsom mindre åkerier ska kunna ansluta sig. Det ger dem en möjlighet att kunna konkurrera med de stora aktörerna på den lokala marknaden.

‐ Vi favoriserar inte någon. Har du som transportör ett bra erbjudande ska du beredas möjlighet att nå ut med detta till våra kunder.

Med Sendify är förhoppningen att förväntningarna från kundernas sida kommer ligga mer i linje med vad transportbolagen erbjuder, detta just på grund av den enkla processen och den tydliga information som Sendify bidrar med.

Med en mellanhand i processen kan man tro att frakten blir dyrare, men så behöver det nödvändigtvis inte vara, enligt Fredrik. Eftersom Sendify knyter stora avtal med transportbolagen blir priserna lägre än om kunden vänder sig direkt till transportören. För anslutna kunder är Sendify dessutom en helt kostnadsfri tjänst.

‐ Det är hög tid för det mindre företaget att ges samma konkurrensmöjligheter som de stora företagen, säger Fredrik.