Sendify

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Läs mer

Hur Sofia Moore förbättrar sin e-handelslogistik med hjälp av Sendify Business

2016.03.28

E-handel och logistik kan kännas krångligt. Särskilt om man har produktionen förlagd utomlands och ingen inhemsk lagerhållning, men ändå vill ha pålitliga fraktlösningar och korta leveranstider. Det är ett bekymmer som e-handlaren Sofia Moore är väl bekanta med. Eller var väl bekanta med. Med Sendify Business har företaget lyckats förbättra sin supply chain, höja kundnöjdheten och sänka kostnaderna för sin logistik. Allt tack vare cross-docking.

Sofia Moore är en svensk e-handlare som erbjuder balklänningar, brudklänningar och tärnklänningar online. Produkterna skräddarsys i egen designstudio i Sri Lanka, varifrån de sedan skickas direkt till kunderna i bland annat Sverige, Norge och Danmark. Det här innebär såklart specifika logistikbehov. David Svensson, entreprenör och en av grundarna bakom företaget, förklarar:

– Vi har ingen egentlig lagerhållning att prata om. Det gör att logistik blir en ännu viktigare del av vår verksamhet och det är av yttersta vikt att den fungerar felfritt. Eftersom många av våra kunder handlar inför stora tillfällen i sina liv måste deras klänningar komma fram i tid, varje gång.

Med produktion i Sri Lanka kan detta lätt bli en stor och kostsam utmaning, något som företagets logistikhistoria vittnar om.

Tidigare skickade Sofia Moore sina försändelser direkt till slutkonsumenterna. Det mynnade ut i problem med höga tullavgifter och missnöjda kunder. Ovanpå det var Sofia Moore inte särskilt nöjda med de globala transportföretagen och deras lösningar för leveranser till privatpersoner, främst eftersom många privatpersoner arbetar dagtid när många hemleveranser sker.

“Vårt samarbete med Sendify Business har förbättrat vår logistikkedja avsevärt.”
– Davis Svensson, Sofia Moore

Idag har Sofia Moores supply chain förändrats och förbättrats. Genom att konsolidera sändningarna från Sri Lanka och arbeta med cross-docking har de inte bara lyckats effektivisera sin logistikkedja – även kundnöjdheten har ökat. Hur? Svaret ligger till viss del i en förändrad kundleverans. Slutkonsumenterna kan nu ta emot sina försändelser på en tid och plats som är bättre anpassade för dem som privatpersoner. Den nya lösningen har även gjort det möjligt att förkorta leveranstiderna och minska fraktkostnaderna. Med andra ord: en win-win för alla parter.

Cross-Docking är en välkänd metod inom e-handelslogistik som vid rätt applicering kan förbättra e-handlares distributionssystem och effektivisera logistikkedjan. Samtidigt som metoden förenklar arbetet med supply chain management hjälper den även till att minska kostnaden för lagerhållning och liknande tjänster. I fallet med Sofia Moore har vi arbetat fram en lösning som kombinerar cross-docking med kundanpassad ”last mile delivery”. Istället för att som förut skicka försändelser direkt från fabriken till slutkonstumenten använder Sofia Moore Sendify Business för att distribuera försändelser till slutkunder på den nordiska marknaden på ett så kundanpassat och kostnadseffektivt sätt som möjligt.

 

Vill du veta mer om hur Sendify Business kan förbättra logistiken för dig som e-handlare? Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång!