Skalbarhet till varje pris

Det tar tid att utveckla en älskvärd produkt. Visionerna är stora, men resurserna begränsar. Lösningen? Vi utökar teamet! Vi startar upp ett utvecklingsteam i Ukraina och rekryterar David Runemalm för att leda utvecklingen av vår produkt och vårt utvecklingsteam i rollen som Tech Lead.

Från idé till första kodrad

I framtiden ser vi möjligheter att bygga integrationer mot bland annat affärssystem, webbshopar och vi tittar också på möjligheter att skapa en egen check-out modul för att det bästa verktyget för företag att använda sin logistik till en konkurrensfördel.

Den plattform som Sendify tillhandahåller började byggas redan under 2015. Utvecklingen har skett kontinuerligt och vi har haft flera olika utvecklare involverade i arbetet. Fram tills idag, 2018, har vi haft ett relativt småskaligt team som tagit fram den produkt vi erbjuder idag. Trots nöjda användare och fantastiskt fina omdömen känner vi själva att det finns mycket kvar att utveckla för att kunna erbjuda ett perfekt system som vi nöjer oss med.

David, vad innebär din tjänst som Tech Lead?
– Jag ansvarar för att tekniken levererar det som krävs för att vår verksamhet ska fungera. Det innebär att fler utvecklare kommer att behöva anställas och vi behöver strukturera vår tekniska utveckling och se till att arkitekturen möjliggör att fler utvecklare är med och skapar värde. Att vi kan vara fler som är med och utvecklar vår kodbas, men också att koden är lätt att underhålla. Vi är nu i fas att sätta upp ett utvecklingsteam i Ukraina och som det är nu så har vi en väldigt tidig produkt som kommer att utvecklas mycket. Det ställer därför höga krav på tekniken, koden och systemet – att det är otroligt tänjbart och flexibelt. För mig är rollen skräddarsydd!

Berätta mer om teamet i Ukraina.
– Det är en utmaning att skala vårt utvecklingsteam i Sverige i den takten vi önskar, därför har vi sökt oss utomlands för öka tillväxttakten ytterligare. Jag har ingen tidigare erfarenhet av att leda ett team på distans förut så det är en spännande utmaning jag har tagit mig för. Den största utmaningen kommer nog att vara att förmedla den bra Sendifykänslan och att få dem att verkligen känna sig som en del av vårt fantastiska team.

Vad har du för bakgrund?
– Jag läste en master i Computer Systems and Networks på Chalmers och sedan tidigare hade jag även en kandidat i Datateknik, så jag har fått en bra grund i datateknik och systemutveckling. Efter skolan startade jag eget företag som jag drivit i nästan sex år. En djup teknisk förståelse i kombination med ett ständigt affärsfokus har gett mig ovärderliga erfarenheter. Jag älskar problem och jag drivs av problemlösning som skapar nytta för folk.

Du kommer att leda utvecklingsteamet, har du hunnit sätta upp några mål än?
– Jag vill att vi ska växa och arbeta tillsammans som ett väloljat maskineri. Att vi ska kunna släppa nya funktioner snabbt utan buggar och långsiktigt behålla en motståndskraft i systemet så för att motverka eventuella systemhaveri. Jag vill se till att användarna blir glada ambassadörer och att vi levererar de funktioner som efterfrågas. För att uppnå våra mål måste vi i grunden ha ett bra samarbete och god kontakt med våra kollegor eftersom det är viktigt att alla förstår samverkan mellan våra kunder och vårt system.

Hur arbetar ni för att utveckla samarbete mellan avdelningarna?
– Vi arbeta mycket med att utveckla ett gemensamt språk för alla på Sendify. Det är annars lätt hänt att man som utvecklare uttrycker sig på ett sätt, säljarna på ett annat och marknadsförarna på sitt vis. Detta kan på sikt skapa problem. Om vi istället pratar samma språk så skapar vi en gemensam bild av den domän som vi jobbar med. Resultat blir att vi minimerar risken för eventuella feltolkningar samtidigt som vi får en ökad insikt i olika avdelningars arbete. Detta gäller oavsett om vi står och småpratar vid kaffekokaren eller om vi sitter i ett ledningsmöte.

De flesta som arbetar på Sendify är unga och precis i början av sin karriär, hur är det?
– Det är både fördel och nackdel. Alla i teamet har ju mindre erfarenhet, men samtidigt är alla också väldigt öppna och hungriga. Det är naturligtvis en utmaning att vi har mindre erfarenhet och ändå måste hålla högt tempo i allt vi gör, men alla här är drivna och vill utvecklas. Vi har en inspirerande arbetsmiljö på det sättet att vi är väldigt öppna och pratar mycket med varandra. Det kan och kommer också att bli ännu bättre nu när vi arbetar mer aktivt med att samlas kring ett gemensamt språk. Alla som är här vill verkligen vara med på den resan som vi gör och det är väldigt motiverande. Det är riktigt kul att jobba på Sendify – att vakna varje morgon och faktiskt känna att utmaningarna är roliga och att det man gör spelar roll.

Fem anledningar att arbeta som utvecklare på Sendify

  • Du får arbeta med design-patterns och domain-driven design.
  • Teamet är autonomt och vi använder moderna tekniker, processer och metodiker.
  • Du får ta eget ansvar och äger din egen kod.
  • Sendify är ett ungt företag med platt organisation.
  • Du jobbar i ett grymt team och får Christos som kollega.

 

Vill du också bli en del av Sendify teamet och vara med och skapa förenklad logistik? Kolla in våra lediga tjänster!